نویسنده = محمدرضا تمنائی فر
تعداد مقالات: 4
1. تبیین حمایت اجتماعی بر اساس صفات شخصیتی

دوره 3، شماره 37، زمستان 1394، صفحه 95-106

محمدرضا تمنائی فر؛ اعظم منصوری نیک


2. تبیین خودکار آمدی تحصیلی بر اساس سبک فرزند پروری و حمایت اجتماعی

دوره 2، شماره 34، بهار 1394، صفحه 93-108

محمدرضا تمنائی فر؛ اعظم عقیقی


3. بررسی وضعیت طلاق و عامل مرتبط با آن از دیدگاه زوجین متقاضی طلاق

دوره 1، شماره 30، بهار 1393، صفحه 1-19

محمدرضا تمنائی فر؛ اعظم منصوری نیک


4. رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان

دوره 1، شماره 28، پاییز 1392، صفحه 31-39

محمدرضا تمنائی فر؛ حکیمه لیث؛ اعظم منصوری نیک