نویسنده = فرح نادری
تعداد مقالات: 6
2. رابطه سبک های رویا رویی و تاب آوری با رفتارهای قانون شکنانه در کودکان

دوره 4، شماره 39، تابستان 1395، صفحه 67-78

فریبزر درتاج؛ نوشین تقی نژاد؛ فرح نادری؛ نورعلی فرخی؛ راضیه خسروانی


4. رابطه اضطراب اجتماعی ، ادراک تصویر بدنی، کمالگرایی و افسردگی با اختلالات خوردن در جوانان

دوره 1، شماره 30، بهار 1393، صفحه 35-49

مرضیه مشعل پور؛ فرح نادری؛ علیرضا حیدرئی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند


5. مقایسه فرهنگ سازمانی، هوش هیجانی و خودکا آمدی شغلی در کارکنان زن و مرد

دوره 1، شماره 28، پاییز 1392، صفحه 79-91

فاطمه سادات مرعشیان؛ فرح نادری؛ علیرضا حیدرئی؛ میرصلاح الدین عنایتی؛ پرویز عسگری