نویسنده = سحر صفرزاده
تعداد مقالات: 4
2. مقایسه نوع دوستی، حس همدلی و مسؤولیت پذیری اجتماعی بین مشاوران زن و مرد

دوره 2، شماره 31، تابستان 1393، صفحه 105-116

زهرا دشت بزرگی؛ سحر صفرزاده