کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی
تعداد مقالات: 9
3. پیش بینی سبک های حل مسئله اجتماعی براساس ابعاد سرمایه روانشناختی در دانشجویان

دوره 9، شماره 57، زمستان 1399، صفحه 101-113

مجید صفاری نیا؛ محسن زالی زاده


6. رابطه علّی هویت سردرگم، خودکارآمدی و هوش اخلاقی با آمادگی به اعتیاد از طریق میانجی‌گری هیجان‌خواهی در دانشجویان پسر

دوره 5، شماره 45، زمستان 1396، صفحه 55-70

نجمه حمید؛ سلمان حاجی زاده؛ سیدعلی مرعشی؛ سلمان حاجی زاده