کلیدواژه‌ها = سلامت اجتماعی
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط احساس انسجام روانی و سلامت اجتماعی با کیفیت زندگی در زنان با جراحی پستان

دوره 7، شماره 51، تابستان 1398، صفحه 23-32

شهربانو تاجیکی؛ سپیده صفرپور دهکردی؛ سعید رزاقی


2. رابطه بین استرس، تنش شغلی و سلامت اجتماعی با خستگی مزمن در کارکنان

دوره 3، شماره 38، بهار 1395، صفحه 81-92

عبدالامیر گاطع زاده؛ امینه ساکی؛ احمد برجعلی