دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان مبتنی بر شفقت بر احساس تنهایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1398

امیرپاشا کاظمی؛ حسن احدی؛ حمید نجات


2. مقایسه اثر بخشی دو روش تدریس سنتی وتلفیقی بر یادگیری دروس تربیت بدنی (مهارتهای بنیادی) و علوم واجتماعی دانش آموزان دختر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1398

حوریه حاجی رستملو؛ علی محمد امیرتاش؛ علی محمد صفانیا


3. مقایسه‌ی اثربخشی آموزش تئوری انتخاب و خوش‌بینی بر سبک های‌ اسناد دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1398

رضا مه پویا؛ افسانه قنبری پناه؛ منصوره شهریاری احمدی


4. تاثیر مولفه‌های هوش اخلاقی مبتنی بر رویکرد تعلیم و تربیت اسلامی با میانجی سرمایه اجتماعی بر خودآگاهی دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1399

سیدهادی دلبری؛ وحید فلاح؛ سعید صفاریان همدانی


5. مدل‌یابی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی زنان با نقش میانجی سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

راضیه کاظمی رودبالی؛ سیف‌اله فضل‌الهی؛ علی‌اکبر خوش‌گفتار مقدم