دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. مقایسه اثر بخشی دو روش تدریس سنتی وتلفیقی بر یادگیری دروس تربیت بدنی (مهارتهای بنیادی) و علوم واجتماعی دانش آموزان دختر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1398

حوریه حاجی رستملو؛ علی محمد امیرتاش؛ علی محمد صفانیا


2. مقایسه‌ی اثربخشی آموزش تئوری انتخاب و خوش‌بینی بر سبک های‌ اسناد دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1398

رضا مه پویا؛ افسانه قنبری پناه؛ منصوره شهریاری احمدی


3. مقایسه اثر بخشی مدیریت استرس و تنظیم شناختی هیجان بر سطوح انگیزش شغلی و تاب‌آوری کارکنان حوزه بهره‌برداری شرکت توزیع برق اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1399

علی ایروانی؛ احمد غضنفری؛ مریم چرامی


5. تاثیر زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش افسردگی و بهبود الگوی ارتباطی زوجین شاغل در ادارات شهرستان رامهرمز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1399

علیرضا مومنی؛ خسرو رمضانی؛ علیرضا ماردپور


7. پیش‌بینی حل مساله اجتماعی بر اساس سبک‌های مقابله با عوامل تنش‌زا در دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1400

ساغر صاحب‌جمعی؛ کامران گنجی؛ کیوان کاکابرایی


8. اثربخشی رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری زناشویی و رضایت از زندگی مادران دانش آموزان پسر مقاطع ابتدایی منطقه 1 شهرتهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1400

مونا خرازی؛ افسانه بوستان


9. طراحی مدل ارتقاء کیفیت آموزش‌های همگانی امداد و نجات جمعیت هلال احمر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

حسینعلی جاهد؛ معصومه فرخی منش؛ ناهید ساریخانی


10. مقایسه اختلال شخصیت ضد اجتماعی و مرزی، همدلی و عملکرد نورون های آیینه در افراد با سبک دلبستگی ایمن و نا ایمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

معصومه زارعی؛ ناصر گودرزی؛ نادر منیرپور


11. تدوین مدل پیش بینی پایداری ازدواج بر اساس عوامل اجتماعی و رضایت از روابط زناشویی در ازدواج‌های دانشجویی و رتبه بندی این عوامل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1400

محسن شریعتی کمال ابادی؛ رضا اسماعیلی؛ سید ناصر حجازی


12. فراتحلیل سلامت اجتماعی زنان سرپرست و غیرسرپرست خانوار و تاثیر حمایت اجتماعی بر سلامت آنها (مورد مطالعه: شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1400

هانیه سادات میری؛ خدیجه ذوالقدر؛ عاصمه قاسمی


13. تبیین گرایش به هویت مدرن در شهر اهواز و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: جوانان 18 تا 42 نسل پس از انقلاب اسلامی در شهر اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1400

فرزین حاتمی کاکش؛ نبی اله ایدر؛ احمدعلی حسابی