تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 336
تعداد نویسندگان 778
تعداد مشاهده مقاله 104,481
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 141,627
نسبت مشاهده بر مقاله 310.96
نسبت دریافت فایل بر مقاله 421.51
--------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,359
تعداد مقالات رد شده 858
درصد عدم پذیرش 63
تعداد مقالات پذیرفته شده 358
درصد پذیرش 26
زمان پذیرش (روز) 121
تعداد پایگاه های نمایه شده 0
تعداد داوران 47

بر اساس نامه شماره31/3/110169 مورخ 92/7/16 مدیرکل محترم دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، نام مجله یافته های نو در روانشناسی که بر اساس رای هشتاد و یکمین جلسه کمسیون بررسی و تائید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 90/4/16 و بر اساس مجوز شماره 87/254339 مورخ 90/7/16 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی حائز امتیاز علمی پژوهشی گردیده بود به مجله روانشناسی اجتماعی تغییریافته است.

براساس بخشنامه دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815مورخ 1398/10/4 مقرر گردید هزینه دریافت و داوری مقاله 150000 تومان و هزینه پذیرش مقاله 350000 تومان می باشد.

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 60، تابستان 1400، صفحه 1-160