نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب شناسی آسیب شناسی انضباط ترافیکی فرودگاه امام خمینی (ره) [دوره 6، شماره 49، 1397، صفحه 87-97]
 • آمادگی اعتیاد اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر آمادگی اعتیاد در دانشجویان پسر [دوره 1، شماره 29، 1392، صفحه 33-43]
 • آموزش تأثیر آموزش حساسیت‌زدایی با حرکات سریع چشم و پردازش مجدد بر اضطراب مدرسه و تاب‌آوری دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 49، 1397، صفحه 11-22]
 • آموزش فلسفه ‌تأثیر آموزش فلسفه به کودک بر تحمل ابهام و مهارت‌های اجتماعی [دوره 6، شماره 50، 1397، صفحه 45-55]
 • آموزش مهارت حل مساله اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان ناحیه 4 اهواز [دوره 3، شماره 36، 1394، صفحه 91-102]
 • آموزش هوش افزایی مبتنی بر نظریه هوش های چندگانه گاردنر اثربخشی آموزش هوش افزایی مبتنی بر نظریه هوش های چندگانه گاردنر بر مطلوبیت اجتماعی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دهم شهر اصفهان [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 11-21]
 • آموزه‌های دینی آموزش اثربخشی تاب‌آوری با تأکید بر آموزه‌های دینی بر کیفیت زندگی دانش‌آموزان دختر هنرستان‌های ناحیه (3) اهواز [دوره 3، شماره 35، 1394، صفحه 63-76]

ا

 • ابراز وجود پیش بینی سازگاری تحصیلی بر اساس خودکارآمدی، ابراز وجود و حمایت اجتماعی [دوره 3، شماره 36، 1394، صفحه 57-73]
 • اثربخشی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر آمادگی اعتیاد در دانشجویان پسر [دوره 1، شماره 29، 1392، صفحه 33-43]
 • احساس امنیت اجتماعی بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر احساس امنیت اجتماعی و سلامت روان در نوجوانان اهواز [دوره 6، شماره 50، 1397، صفحه 73-82]
 • احساس انسجام روانی ارتباط احساس انسجام روانی و سلامت اجتماعی با کیفیت زندگی در زنان با جراحی پستان [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 23-32]
 • احساس تنهایی اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر احساس تنهایی و نگرش نسبت به زندگی دانش‌آموزان اول دبیرستان شهرستان شوش در سال تحصیلی 94-1393 [دوره 5، شماره 46، 1396، صفحه 87-99]
 • احساس تنهایی مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان مبتنی بر شفقت بر احساس تنهایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • احساس تنهایی عاطفی-اجتماعی مدل یابی معادلات ساختاری تنظیم شناختی هیجان و راهبردهای مقابله ای با خودشیفتگی با واسطه گری، احساس تنهایی عاطفی-اجتماعی، اضطراب اجتماعی اندام و سرمایه های رواشناختی در دختران غیرشاغل [دوره 5، شماره 44، 1396، صفحه 19-31]
 • اختلالات خوردن رابطه اضطراب اجتماعی ، ادراک تصویر بدنی، کمالگرایی و افسردگی با اختلالات خوردن در جوانان [دوره 1، شماره 30، 1392، صفحه 35-49]
 • اختلالات ناشی از خوردن تأثیر مداخله مبتنی بر دلبستگی براختلالات ناشی از خوردن در دختران دارای اختلال پرخوری و چاق [دوره 1، شماره 29، 1392، صفحه 45-60]
 • اختلال یادگیری اثربخشی روش بازی درمانی خانواده محور بر مشکلات عاطفی-رفتاری کودکان با اختلال یادگیری در دوره ابتدایی [دوره 6، شماره 49، 1397، صفحه 35-44]
 • اختلال استرس پس از سانحه اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه بر علائم افسردگی و اضطراب اجتماعی بیماران مرد دچار اختلال استرس پس از سانحه ناشی از جنگ [دوره 6، شماره 48، 1397، صفحه 23-31]
 • اختلال اضطراب اجتماعی اثربخشی گروه درمانی فراشناختی ولز بر علائم اختصاصی اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر مبتلا به اختلال ‏اضطراب اجتماعی [دوره 5، شماره 46، 1396، صفحه 25-36]
 • اختلال پرخوری و چاقی تأثیر مداخله مبتنی بر دلبستگی براختلالات ناشی از خوردن در دختران دارای اختلال پرخوری و چاق [دوره 1، شماره 29، 1392، صفحه 45-60]
 • اختلال عملکرد اجتماعی اثربخشی معنا درمانی بر مولفه‌های سلامت عمومی (اضطراب، افسردگی، نشانه‌های جسمانی و اختلال عملکرد اجتماعی) زنان دچار افسردگی پس از زایمان شهر تهران [دوره 5، شماره 45، 1396، صفحه 35-44]
 • اختلال وسواسی-اجباری اثربخشی شناخت درمانی بر نشخوار فکری، تنظیم هیجان و حل مساله اجتماعی در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری [دوره 6، شماره 50، 1397، صفحه 11-22]
 • ادراک تصویر بدنی رابطه اضطراب اجتماعی ، ادراک تصویر بدنی، کمالگرایی و افسردگی با اختلالات خوردن در جوانان [دوره 1، شماره 30، 1392، صفحه 35-49]
 • ادراک شیوه والدینی تعیین رابطه التزام عملی به اعتقادات مذهبی، ادراک شیوه والدین با سازگاری نوجوانی [دوره 4، شماره 39، 1395، صفحه 41-57]
 • ارزش‌های فرهنگی ازدواج رابطه ارزش های فرهنگی ازدواج بر ساختار خانواده متعادل و تاثیر آن بر میزان تحقق انتظارات زنان متاهل [دوره 4، شماره 41، 1395، صفحه 73-88]
 • استرس رابطه بین استرس، تنش شغلی و سلامت اجتماعی با خستگی مزمن در کارکنان [دوره 3، شماره 38، 1394، صفحه 81-92]
 • استرس ادراک‌شده مدل پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس تاب‌آوری و تنظیم شناختی هیجان با نقش میانجی استرس ادراک‌شده [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 55-67]
 • استرس شغلی رابطه سبک‌های مدیریت تعارض با استرس شغلی معلمان مدارس ابتدایی [دوره 3، شماره 38، 1394، صفحه 1-10]
 • استرس شغلی رابطه‌ی دعا و توکل به خدا با استرس شغلی در کارکنان [دوره 3، شماره 38، 1394، صفحه 11-21]
 • استفاده از تلفن همراه رابطه سبک های هویت و استفاده از تلفن همراه در دانشجویان [دوره 4، شماره 40، 1395، صفحه 31-46]
 • اضطراب اثربخشی معنا درمانی بر مولفه‌های سلامت عمومی (اضطراب، افسردگی، نشانه‌های جسمانی و اختلال عملکرد اجتماعی) زنان دچار افسردگی پس از زایمان شهر تهران [دوره 5، شماره 45، 1396، صفحه 35-44]
 • اضطراب اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ابعاد سلامت روان (اضطراب، افسردگی، علائم جسمانی و اختلال کارکرد اجتماعی) در زنان مبتلا به چاقی [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 101-110]
 • اضطراب اجتماعی اثربخشی آموزش شناختی-رفتاری گروهی عزت نفس برجرات ورزی، خودکارآمدی، اضطراب اجتماعی و کمرویی دانش آموزان پسر مضطرب اجتماعی [دوره 2، شماره 33، 1393، صفحه 59-79]
 • اضطراب اجتماعی رابطه اضطراب اجتماعی ، ادراک تصویر بدنی، کمالگرایی و افسردگی با اختلالات خوردن در جوانان [دوره 1، شماره 30، 1392، صفحه 35-49]
 • اضطراب اجتماعی رابطه نگرانی از تصویر بدنی،طرحواره های ناسازگار اولیه و ناگویی خلقی با اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 3، شماره 38، 1394، صفحه 61-80]
 • اضطراب اجتماعی اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی براضطراب اجتماعی دختران دوره متوسطه دوم شهرستان اهواز [دوره 5، شماره 43، 1396، صفحه 13-23]
 • اضطراب اجتماعی نقش انگیزش پیشرفت، صفات شخصیت و سرسختی روانشناختی در پیش‌بینی اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 6، شماره 47، 1397، صفحه 91-103]
 • اضطراب اجتماعی اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه بر علائم افسردگی و اضطراب اجتماعی بیماران مرد دچار اختلال استرس پس از سانحه ناشی از جنگ [دوره 6، شماره 48، 1397، صفحه 23-31]
 • اضطراب اجتماعی اثربخشی تصویرسازی بر افسردگی، اضطراب اجتماعی و کیفیت خواب دانشجویان [دوره 6، شماره 49، 1397، صفحه 1-10]
 • اضطراب اجتماعی اندام مدل یابی معادلات ساختاری تنظیم شناختی هیجان و راهبردهای مقابله ای با خودشیفتگی با واسطه گری، احساس تنهایی عاطفی-اجتماعی، اضطراب اجتماعی اندام و سرمایه های رواشناختی در دختران غیرشاغل [دوره 5، شماره 44، 1396، صفحه 19-31]
 • اضطراب امتحان اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان ناحیه 4 اهواز [دوره 3، شماره 36، 1394، صفحه 91-102]
 • اضطراب جسمانی-اجتماعی نگرشهای اجتماعی-فرهنگی درباره ظاهر رابطه نارضایتی بدنی، اضطراب جسمانی- اجتماعی و نگرش های اجتماعی- فرهنگی درباره ظاهر با خودپنداره بدنی در دانش آموزان دختر [دوره 5، شماره 43، 1396، صفحه 77-87]
 • اضطراب مدرسه تأثیر آموزش حساسیت‌زدایی با حرکات سریع چشم و پردازش مجدد بر اضطراب مدرسه و تاب‌آوری دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 49، 1397، صفحه 11-22]
 • اضطراب مرگ مقایسۀ اضطراب مرگ، رضایت از زندگی، نگرانی و امیدواری بین سالمندان معلول ساکن در خانواده و ساکن در سرای سالمندان [دوره 2، شماره 32، 1393، صفحه 81-98]
 • اعتیاد به اینترنت سنجش میزان اعتیاد به اینترنت در دانشجویان و رابطه‌ی آن با کارکرد خانواده: نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی ادراک شده [دوره 5، شماره 44، 1396، صفحه 1-17]
 • اعتقاد به دنیای عادلانه برای خود رابطه مسئولیت پذیری اخلاقی و اجتماعی با باورهای دنیای عادلانه و ناعادلانه [دوره 4، شماره 42، 1395، صفحه 65-77]
 • اعتقاد به دنیای عادلانه برای دیگران رابطه مسئولیت پذیری اخلاقی و اجتماعی با باورهای دنیای عادلانه و ناعادلانه [دوره 4، شماره 42، 1395، صفحه 65-77]
 • اعتقاد به دنیای عادلانه به صورت عمومی و اعتقاد به دنیای نا عادلانه رابطه مسئولیت پذیری اخلاقی و اجتماعی با باورهای دنیای عادلانه و ناعادلانه [دوره 4، شماره 42، 1395، صفحه 65-77]
 • اعتماد سازمانی رابطه‌ی سرمایه روانشناختی ، رضایت شغلی و اضطراب اجتماعی با اعتماد سازمانی در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران [دوره 4، شماره 42، 1395، صفحه 13-21]
 • افسردگی اثربخشی معنا درمانی بر مولفه‌های سلامت عمومی (اضطراب، افسردگی، نشانه‌های جسمانی و اختلال عملکرد اجتماعی) زنان دچار افسردگی پس از زایمان شهر تهران [دوره 5، شماره 45، 1396، صفحه 35-44]
 • افسردگی اثربخشی تصویرسازی بر افسردگی، اضطراب اجتماعی و کیفیت خواب دانشجویان [دوره 6، شماره 49، 1397، صفحه 1-10]
 • افسردگی تاثیرگروه درمانی شناختی رفتاری، با میانجی گری حل مساله اجتماعی، بر افسردگی نوجوانان دختر دبیرستانی [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 77-87]
 • افسردگی تاثیر بازآموزی اسنادی بر افسردگی دانش آموزان دوره ابتدایی [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 89-100]
 • افسردگی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ابعاد سلامت روان (اضطراب، افسردگی، علائم جسمانی و اختلال کارکرد اجتماعی) در زنان مبتلا به چاقی [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 101-110]
 • افسردگی پس از زایمان اثربخشی معنا درمانی بر مولفه‌های سلامت عمومی (اضطراب، افسردگی، نشانه‌های جسمانی و اختلال عملکرد اجتماعی) زنان دچار افسردگی پس از زایمان شهر تهران [دوره 5، شماره 45، 1396، صفحه 35-44]
 • افکار بررسی رابطه باورهای فراشناختی، نگرش مسئولیت پذیری و حمایت اجتماعی با وسواس در بین دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان رامهرمز در سال تحصیلی 94-1393 [دوره 6، شماره 47، 1397، صفحه 27-39]
 • التزام عملی به اعتقادات مذهبی تعیین رابطه التزام عملی به اعتقادات مذهبی، ادراک شیوه والدین با سازگاری نوجوانی [دوره 4، شماره 39، 1395، صفحه 41-57]
 • الگوهای ارتباطی رابطه سرمایه های روانشناختی و الگوهای ارتباطی با خشونت خانگی در زنان متأهل در سال 1395 [دوره 4، شماره 41، 1395، صفحه 89-100]
 • امدادگران اورژانس نقش استرس شغلی و منبع کنترل کار در رضایت شغلی امدادگران اورژانس [دوره 2، شماره 31، 1393، صفحه 53-66]
 • امید به زندگی اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر افزایش عزت نفس و امید به زندگی در افراد مبتلا به ایدز شهر اهواز [دوره 6، شماره 47، 1397، صفحه 41-54]
 • امید درمانی بررسی اثربخشی امید درمانی بر شادکامی کارکنان مرد [دوره 3، شماره 35، 1394، صفحه 1-14]
 • امیدواری مقایسۀ اضطراب مرگ، رضایت از زندگی، نگرانی و امیدواری بین سالمندان معلول ساکن در خانواده و ساکن در سرای سالمندان [دوره 2، شماره 32، 1393، صفحه 81-98]
 • امیدواری رابطه مهارت های اجتماعی، امیدواری و هوش معنوی با سلامت معنوی پرستاران [دوره 5، شماره 44، 1396، صفحه 33-43]
 • امیدواری اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی بر صمیمیت زناشویی، امیدواری و عملکرد اجتماعی خانواده [دوره 5، شماره 45، 1396، صفحه 11-21]
 • امیدواری مدل یابی معادلات ساختاری رابطه ابعاد سرمایه روان‌شناختی و سرسختی ذهنی کارکنان شهرداری بجنورد [دوره 6، شماره 48، 1397، صفحه 1-10]
 • امنیت شغلی نقش عوامل اجتماعی فرهنگ سازمانی، جو سازمانی و رضایت شغلی در پیش‌بینی امنیت شغلی کارکنان پالایشگاه گاز عسلویه [دوره 5، شماره 44، 1396، صفحه 73-82]
 • امنیت عاطفی نقش امنیت هیجانی و کنش وری جنسی در گرایش زوجین به روابط خارج از حیطه زناشویی [دوره 3، شماره 35، 1394، صفحه 77-86]
 • انتظارات زناشویی پیش‌بینی سازگاری زناشویی بر اساس انتظارات زناشویی با نقش میانجی تعارض‌های زناشویی [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 89-97]
 • انتظارات زناشویی تاثیر آموزش زوج درمانی هیجان‌محور بر انتظارات زناشویی در زوجین دارای تعارضات زناشویی [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 11-19]
 • انزوای تحصیلی رابطه هوش فرهنگی با انزوای تحصیلی در بین دانشجویان غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه: نقش واسطه ای سازگاری تحصیلی [دوره 5، شماره 44، 1396، صفحه 83-92]
 • انسجام خانواده رابطه سازگاری زناشویی و راهبردهای مقابله ای با انسجام خانواده: در نمونه ای از زنان معلم [دوره 3، شماره 35، 1394، صفحه 15-32]
 • انضباط ترافیکی آسیب شناسی انضباط ترافیکی فرودگاه امام خمینی (ره) [دوره 6، شماره 49، 1397، صفحه 87-97]
 • انطباق‌پذیری رابطه روان‌رنجورخویی، انطباق‌پذیری و وظیفه‌شناسی اجتماعی با فرسودگی شغلی با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی سرسختی روان‌شناختی در کارکنان اقماری شرکت ملی حفاری ایران [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 43-54]
 • انعطاف‌پذیری روان‌شناختی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود صمیمت اجتماعی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی زوج‌های ناسازگار [دوره 6، شماره 50، 1397، صفحه 57-72]
 • انعطاف پذیری کنشی رابطه هوش هیجانی،سازگاری اجتماعی و تمایزیافتگی با انعطاف پذیری کنشی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز [دوره 4، شماره 41، 1395، صفحه 61-72]
 • انگیزش پیشرفت نقش انگیزش پیشرفت، صفات شخصیت و سرسختی روانشناختی در پیش‌بینی اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 6، شماره 47، 1397، صفحه 91-103]
 • انگیزش تحصیلی اثربخشی آموزش هوش افزایی مبتنی بر نظریه هوش های چندگانه گاردنر بر مطلوبیت اجتماعی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دهم شهر اصفهان [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 11-21]
 • انگیزه پیشرفت رابطه علی بین خودکارامدی تحصیلی و انگیزه پیشرفت با درگیری تحصیلی و نقش واسطه ای تایید خویشتن دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر اهواز [دوره 6، شماره 47، 1397، صفحه 79-89]
 • انگیزه پیشرفت بررسی رابطه علی بین سرمایه روانشناختی و مشغولیت تحصیلی بامیانجیگری انگیزه پیشرفت دانش آموزان دخترپایه دوم متوسطه [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 1-10]
 • اهمال‌کاری تحصیلی اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر اهمال‌کاری تحصیلی و بهزیستی روانشناختی و اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 47، 1397، صفحه 67-77]
 • اهمال‌کاری تحصیلی اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر حمایت اجتماعی، اهمال‌کاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 48، 1397، صفحه 67-76]
 • اهواز تعیین رابطه التزام عملی به اعتقادات مذهبی، ادراک شیوه والدین با سازگاری نوجوانی [دوره 4، شماره 39، 1395، صفحه 41-57]
 • اوتیسم اثربخشی طرحواره درمانی بر بهزیستی روانی (هیجانی، روانشناختی و اجتماعی) مادران دارای فرزند اوتیسم شهرستان گرگان [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 69-78]

ب

 • بااستفاده مفرط از اینترنت سنجش میزان اعتیاد به اینترنت در دانشجویان و رابطه‌ی آن با کارکرد خانواده: نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی ادراک شده [دوره 5، شماره 44، 1396، صفحه 1-17]
 • بازپردازش مجدد تأثیر آموزش حساسیت‌زدایی با حرکات سریع چشم و پردازش مجدد بر اضطراب مدرسه و تاب‌آوری دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 49، 1397، صفحه 11-22]
 • بازداری شناختی رابطه بین تنظیم هیجانی و بازداری شناختی در گرایش رفتارهای پرخطر نوجوانان دختر شهر مشهد [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 123-136]
 • بازی درمانی اثربخشی روش بازی درمانی خانواده محور بر مشکلات عاطفی-رفتاری کودکان با اختلال یادگیری در دوره ابتدایی [دوره 6، شماره 49، 1397، صفحه 35-44]
 • بازی های رایانه ای تاثیر بازی های رایانه ای بر میزان خلاقیت و فراشناخت دانش آموزان پسر شهر اهواز [دوره 2، شماره 33، 1393، صفحه 47-57]
 • باورها الگوی تحلیل مسیر روابط بین نوعدوستی، نگرش ها و باورها با رفتار اجتماعی مطلوب در بین دانشجویان دختر [دوره 6، شماره 48، 1397، صفحه 11-22]
 • باورهای فراشناختی بررسی رابطه باورهای فراشناختی، نگرش مسئولیت پذیری و حمایت اجتماعی با وسواس در بین دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان رامهرمز در سال تحصیلی 94-1393 [دوره 6، شماره 47، 1397، صفحه 27-39]
 • بخشایش تبیین بهزیستی معنوی و شادکامی زوجین بر اساس مولفه بخشایش در خانواده هسته ای [دوره 3، شماره 38، 1394، صفحه 23-36]
 • بخشش اثربخشی شناخت‌ درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در زنان آسیب‌دیده از خیانت همسر بر تنظیم هیجانی، بخشش و صمیمت زناشویی [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 41-50]
 • بخشودگی اثربخشی آموزش مبتنی بر بخشودگی بر تاب‌آوری و دلزدگی زناشویی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 6، شماره 47، 1397، صفحه 1-10]
 • بی‌سرپرست اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش ترس از ارزیابی منفی دختران نوجوان بی‌سرپرست دارای اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 33-42]
 • بلوغ اجتماعی پیش‌بینی سلامت عمومی نوجوانان بر اساس حمایت اجتماعی ادراک‌شده و بلوغ اجتماعی [دوره 5، شماره 43، 1396، صفحه 55-64]
 • بیماران اثربخشی آموزش مبتنی بر بخشودگی بر تاب‌آوری و دلزدگی زناشویی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 6، شماره 47، 1397، صفحه 1-10]
 • بنیان‌های اخلاقی بررسی رابطه بنیان‌های اخلاقی و رضایت از زندگی کارکنان زن با آزمون نقش میانجی نگرش مذهبی و رفتار اجتماعی [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 51-64]
 • بهداشت روانی مقایسه اثربخشی زوج درمانی به روش خودنظم‌بخشی و پذیرش و تعهد بر بهداشت روانی زوج‌ها [دوره 6، شماره 48، 1397، صفحه 45-55]
 • بهزیستی اجتماعی اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر اهمال‌کاری تحصیلی و بهزیستی روانشناختی و اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 47، 1397، صفحه 67-77]
 • بهزیستی اجتماعی مقایسه کیفیت زندگی و بهزیستی اجتماعی در زنان نابارور تحت درمان لقاح آزمایشگاهی و زنان بارور [دوره 6، شماره 50، 1397، صفحه 1-10]
 • بهزیستی حرفه‌ای طراحی و آزمون الگویی از تأثیر هوش معنوی شغلی بر عملکرد انطباقی با میانجی‌گری بهزیستی حرفه‌ای و خلاقیت سازمانی [دوره 2، شماره 33، 1393، صفحه 1-12]
 • بهزیستی ذهنی اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر بهزیستی ذهنی، فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی کارکنان شرکت نفت کارون [دوره 5، شماره 44، 1396، صفحه 45-58]
 • بهزیستی ذهنی تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر بهزیستی ذهنی، سازگاری بهداشتی و عملکرد اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 5، شماره 45، 1396، صفحه 1-10]
 • بهزیستی روانی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهزیستی روانی (هیجانی، روانشناختی و اجتماعی) مادران دارای فرزند اوتیسم شهرستان گرگان [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 69-78]
 • بهزیستی روانشناختی اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر اهمال‌کاری تحصیلی و بهزیستی روانشناختی و اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 47، 1397، صفحه 67-77]
 • بهزیستی روانشناختی مدل پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس تاب‌آوری و تنظیم شناختی هیجان با نقش میانجی استرس ادراک‌شده [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 55-67]
 • بهزیستی معنوی تبیین بهزیستی معنوی و شادکامی زوجین بر اساس مولفه بخشایش در خانواده هسته ای [دوره 3، شماره 38، 1394، صفحه 23-36]
 • بهزیستی معنوی پیش بینی کیفیت زندگی و ابعاد بهزیستی معنوی دانشجویان براساس مولفه اسلامی تواضع و تکبر [دوره 4، شماره 39، 1395، صفحه 23-39]

پ

 • پذیرش اجتماعی رابطه بین درک تعامل، حمایت و پذیرش اجتماعی با قلدری در مدارس متوسطه پسرانه [دوره 5، شماره 45، 1396، صفحه 83-94]
 • پذیرش و تعهد مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری و زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ابعاد اجتماعی و روانی کیفیت زندگی زوجین آشفته [دوره 5، شماره 45، 1396، صفحه 23-33]
 • پذیرش و تعهد مقایسه اثربخشی زوج درمانی به روش خودنظم‌بخشی و پذیرش و تعهد بر بهداشت روانی زوج‌ها [دوره 6، شماره 48، 1397، صفحه 45-55]
 • پذیرش و تعهد اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ابعاد سلامت روان (اضطراب، افسردگی، علائم جسمانی و اختلال کارکرد اجتماعی) در زنان مبتلا به چاقی [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 101-110]
 • پرخاشگری اثربخشی آموزش مفاهیم یادگیری خودتنظیمی بر پرخاشگری و حل مساله اجتماعی دانش‌آموزان بیش‌فعال [دوره 6، شماره 50، 1397، صفحه 23-33]
 • پرخاشگری اثربخشی مشاوره گروهی کنترل خشم با رویکرد مذهبی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دوره پیش دانشگاهی [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 111-121]
 • پرستاران بررسی عوامل اجتماعی- جمعیت شناختی موثر بر فرسودگی شغلی پرستاران [دوره 4، شماره 42، 1395، صفحه 43-52]
 • پرستاران رابطه مهارت های اجتماعی، امیدواری و هوش معنوی با سلامت معنوی پرستاران [دوره 5، شماره 44، 1396، صفحه 33-43]
 • پیشرفت تحصیلی اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر حمایت اجتماعی، اهمال‌کاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 48، 1397، صفحه 67-76]
 • پیشرفت تحصیلی نقش واسطه ای مهارت های اجتماعی، هوش معنوی و خلاقیت در رابطه بین سن ورود به مدرسه با پیشرفت تحصیلی [دوره 6، شماره 49، 1397، صفحه 23-34]
 • پیوند اجتماعی با مدرسه رابطه سواد رسانه‌ای با رضایت تحصیلی از طریق مشغولیت تحصیلی و پیوند اجتماعی با مدرسه در دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر ارومیه [دوره 5، شماره 46، 1396، صفحه 61-73]
 • پیوند های والدینی رابطه پیوند های والدینی و راهبردهای مقابله با استرس با گرایش به رفتارهای پرخطر در دانش آموزان پسر دوره ی متوسطه شهر اهواز [دوره 4، شماره 42، 1395، صفحه 53-64]

ت

 • تاب آوری مقایسه سبک زندگی، مکانیزمهای دفاعی و تاب آوری در زوجهای در آستانه طلاق و عادی شهر سوسنگرد [دوره 2، شماره 34، 1393، صفحه 37-56]
 • تاب آوری مقایسه مشکلات هیجانی، نگرانی از قضاوت دیگران و تاب آوری در افراد عادی و مبتلا به MS. [دوره 3، شماره 38، 1394، صفحه 93-107]
 • تاب آوری رابطه سبک های رویا رویی و تاب آوری با رفتارهای قانون شکنانه در کودکان [دوره 4، شماره 39، 1395، صفحه 67-78]
 • تاب آوری رابطه ویژگی های شخصیتی و تاب آوری با تفاهم جنسی مردان متاهل زندانی [دوره 4، شماره 39، 1395، صفحه 79-93]
 • تاب‌آوری آموزش اثربخشی تاب‌آوری با تأکید بر آموزه‌های دینی بر کیفیت زندگی دانش‌آموزان دختر هنرستان‌های ناحیه (3) اهواز [دوره 3، شماره 35، 1394، صفحه 63-76]
 • تاب‌آوری اثربخشی آموزش مبتنی بر بخشودگی بر تاب‌آوری و دلزدگی زناشویی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 6، شماره 47، 1397، صفحه 1-10]
 • تاب‌آوری مدل یابی معادلات ساختاری رابطه ابعاد سرمایه روان‌شناختی و سرسختی ذهنی کارکنان شهرداری بجنورد [دوره 6، شماره 48، 1397، صفحه 1-10]
 • تاب‌آوری تأثیر آموزش حساسیت‌زدایی با حرکات سریع چشم و پردازش مجدد بر اضطراب مدرسه و تاب‌آوری دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 49، 1397، صفحه 11-22]
 • تاب‌آوری مدل پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس تاب‌آوری و تنظیم شناختی هیجان با نقش میانجی استرس ادراک‌شده [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 55-67]
 • تایید خویشتن رابطه علی بین خودکارامدی تحصیلی و انگیزه پیشرفت با درگیری تحصیلی و نقش واسطه ای تایید خویشتن دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر اهواز [دوره 6، شماره 47، 1397، صفحه 79-89]
 • تبریز مقایسه توجه، حافظه و حمایت اجتماعی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و عادی شهر تبریز [دوره 5، شماره 43، 1396، صفحه 65-76]
 • تبعیض و بی عدالتی شناسایی عوامل مؤثر بر نامرئی شدن کارکنان در دانشگاه پیام نور استان خوزستان [دوره 5، شماره 46، 1396، صفحه 47-59]
 • تبلیغات نقش علیّ مقایسه اجتماعی و تبلیغات در مدگرایی از طریق همسالان [دوره 4، شماره 42، 1395، صفحه 1-12]
 • تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه بر علائم افسردگی و اضطراب اجتماعی بیماران مرد دچار اختلال استرس پس از سانحه ناشی از جنگ [دوره 6، شماره 48، 1397، صفحه 23-31]
 • تحقق انتظارات رابطه ارزش های فرهنگی ازدواج بر ساختار خانواده متعادل و تاثیر آن بر میزان تحقق انتظارات زنان متاهل [دوره 4، شماره 41، 1395، صفحه 73-88]
 • تحلیل سلسله مراتبی شناسایی و بررسی نقش عوامل اجتماعی موثر بر شهرت سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) [دوره 5، شماره 46، 1396، صفحه 37-46]
 • تحمل ابهام ‌تأثیر آموزش فلسفه به کودک بر تحمل ابهام و مهارت‌های اجتماعی [دوره 6، شماره 50، 1397، صفحه 45-55]
 • ترس از ارزیابی منفی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر عزت نفس حالت و ترس از ارزیابی منفی دانش آموزان دبیرستان های نمونه استان بوشهر [دوره 3، شماره 35، 1394، صفحه 49-62]
 • ترس از ارزیابی منفی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش ترس از ارزیابی منفی دختران نوجوان بی‌سرپرست دارای اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 33-42]
 • تسهیل کار- خانواده بررسی رابطه خودارزشیابی های محوری با خشنودی شغلی: نقش واسطه ای تعارض کار- خانواده و تسهیل کار- خانواده [دوره 1، شماره 30، 1392، صفحه 51-64]
 • تصور بدن رابطه مقایسه اجتماعی و عزت نفس بر تصور بدن دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور اهواز [دوره 5، شماره 45، 1396، صفحه 71-81]
 • تصویرسازی اثربخشی تصویرسازی بر افسردگی، اضطراب اجتماعی و کیفیت خواب دانشجویان [دوره 6، شماره 49، 1397، صفحه 1-10]
 • تعارضات زناشویی اثربخشی خانواده درمانی به روش واقعیت درمانی بر ابعاد اجتماعی تعارضات و دلزدگی زناشویی زوجین [دوره 5، شماره 45، 1396، صفحه 45-55]
 • تعارضات زناشویی مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب و نظریه گاتمن بر افزایش صمیمیت زناشویی و کاهش تعارضات زناشویی در زنان متأهل [دوره 6، شماره 48، 1397، صفحه 33-44]
 • تعارضات زناشویی تاثیر آموزش زوج درمانی هیجان‌محور بر انتظارات زناشویی در زوجین دارای تعارضات زناشویی [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 11-19]
 • تعارض کار- خانواده بررسی رابطه خودارزشیابی های محوری با خشنودی شغلی: نقش واسطه ای تعارض کار- خانواده و تسهیل کار- خانواده [دوره 1، شماره 30، 1392، صفحه 51-64]
 • تعارض‌های زناشویی پیش‌بینی سازگاری زناشویی بر اساس انتظارات زناشویی با نقش میانجی تعارض‌های زناشویی [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 89-97]
 • تعارض والد – فرزند رابطه تعارض والد – فرزند و جو عاطفی خانواده با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دوره اول متوسطه شهرستان کارون [دوره 5، شماره 43، 1396، صفحه 45-53]
 • تعلل ورزی تحصیلی رابطه تعلل ورزی تحصیلی و کمال گرایی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز [دوره 3، شماره 35، 1394، صفحه 33-48]
 • تغییر نگرش بررسی اثربخشی آموزش خودکنترلی بر تغییر نگرش دانش آموزان دختر نسبت به دوستی با جنس مخالف [دوره 2، شماره 31، 1393، صفحه 117-128]
 • تفاهم جنسی رابطه ویژگی های شخصیتی و تاب آوری با تفاهم جنسی مردان متاهل زندانی [دوره 4، شماره 39، 1395، صفحه 79-93]
 • تمایزیافتگی رابطه هوش هیجانی،سازگاری اجتماعی و تمایزیافتگی با انعطاف پذیری کنشی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز [دوره 4، شماره 41، 1395، صفحه 61-72]
 • تنش شغلی رابطه بین استرس، تنش شغلی و سلامت اجتماعی با خستگی مزمن در کارکنان [دوره 3، شماره 38، 1394، صفحه 81-92]
 • تنطیم هیجانی بررسی رابطه شفقت خود، هوش معنوی و همبستگی ارزش خود با تنظیم هیجانی دانشجویان دانشگاه آزاد [دوره 4، شماره 42، 1395، صفحه 33-41]
 • تنظیم شناختی هیجان مدل پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس تاب‌آوری و تنظیم شناختی هیجان با نقش میانجی استرس ادراک‌شده [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 55-67]
 • تنظیم شناختی- هیجان مدل یابی معادلات ساختاری تنظیم شناختی هیجان و راهبردهای مقابله ای با خودشیفتگی با واسطه گری، احساس تنهایی عاطفی-اجتماعی، اضطراب اجتماعی اندام و سرمایه های رواشناختی در دختران غیرشاغل [دوره 5، شماره 44، 1396، صفحه 19-31]
 • تنظیم هیجان اثربخشی شناخت درمانی بر نشخوار فکری، تنظیم هیجان و حل مساله اجتماعی در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری [دوره 6، شماره 50، 1397، صفحه 11-22]
 • تنظیم هیجان اثربخشی شناخت‌ درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در زنان آسیب‌دیده از خیانت همسر بر تنظیم هیجانی، بخشش و صمیمت زناشویی [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 41-50]
 • تنظیم هیجانی رابطه بین تنظیم هیجانی و بازداری شناختی در گرایش رفتارهای پرخطر نوجوانان دختر شهر مشهد [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 123-136]
 • تواضع و تکبر پیش بینی کیفیت زندگی و ابعاد بهزیستی معنوی دانشجویان براساس مولفه اسلامی تواضع و تکبر [دوره 4، شماره 39، 1395، صفحه 23-39]
 • توجه مقایسه توجه، حافظه و حمایت اجتماعی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و عادی شهر تبریز [دوره 5، شماره 43، 1396، صفحه 65-76]
 • توکل به خدا رابطه‌ی دعا و توکل به خدا با استرس شغلی در کارکنان [دوره 3، شماره 38، 1394، صفحه 11-21]
 • تئاتر پداگوژیک بررسی اثربخشی تئاتر پداگوژیک (تعلیم و تربیتی) بر هوش هیجانی و اجتماعی کودکان [دوره 6، شماره 48، 1397، صفحه 77-85]

ج

 • جرات ورزی اثربخشی آموزش شناختی-رفتاری گروهی عزت نفس برجرات ورزی، خودکارآمدی، اضطراب اجتماعی و کمرویی دانش آموزان پسر مضطرب اجتماعی [دوره 2، شماره 33، 1393، صفحه 59-79]
 • جراحی پستان ارتباط احساس انسجام روانی و سلامت اجتماعی با کیفیت زندگی در زنان با جراحی پستان [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 23-32]
 • جهت‌گیری اجتماعی ارتباط جهت‌گیری اجتماعی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی با رفتار اخلاقی مدیران بانک‌ها [دوره 4، شماره 42، 1395، صفحه 23-31]
 • جهت‌گیری اجتماعی نقش فشار شغلی، جهت‌گیری مذهبی و جهت‌گیری اجتماعی در پیش‌بینی کیفیت زندگی مددکاران اجتماعی [دوره 5، شماره 43، 1396، صفحه 25-34]
 • جهت‌گیری دینی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و جهت‌گیری دینی با رفتارهای مطلوب انضباطی دانش‌آموزان پسر دبیرستانی [دوره 4، شماره 41، 1395، صفحه 13-23]
 • جهت‌گیری مذهبی نقش فشار شغلی، جهت‌گیری مذهبی و جهت‌گیری اجتماعی در پیش‌بینی کیفیت زندگی مددکاران اجتماعی [دوره 5، شماره 43، 1396، صفحه 25-34]
 • جوانان پیش‌بینی گرایش جوانان به معیارهای غیرسنتی همسرگزینی بر اساس عوامل شکاف نسلی [دوره 4، شماره 41، 1395، صفحه 39-47]
 • جو سازمانی نقش عوامل اجتماعی فرهنگ سازمانی، جو سازمانی و رضایت شغلی در پیش‌بینی امنیت شغلی کارکنان پالایشگاه گاز عسلویه [دوره 5، شماره 44، 1396، صفحه 73-82]
 • جو عاطفی خانواده رابطه تعارض والد – فرزند و جو عاطفی خانواده با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دوره اول متوسطه شهرستان کارون [دوره 5، شماره 43، 1396، صفحه 45-53]

چ

 • چاقی مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و رژیم درمانی بر عزت نفس و فشارهای اجتماعی در افراد مبتلا به چاقی [دوره 6، شماره 47، 1397، صفحه 55-66]

ح

 • حافظه مقایسه توجه، حافظه و حمایت اجتماعی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و عادی شهر تبریز [دوره 5، شماره 43، 1396، صفحه 65-76]
 • حرکات چشم تأثیر آموزش حساسیت‌زدایی با حرکات سریع چشم و پردازش مجدد بر اضطراب مدرسه و تاب‌آوری دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 49، 1397، صفحه 11-22]
 • حساسیت به طرد اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مهرورزی بر دیگرپیروی وحساسیت به طرد در دختران دبیرستانی شهر اهواز [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 65-75]
 • حساسیت زدایی تأثیر آموزش حساسیت‌زدایی با حرکات سریع چشم و پردازش مجدد بر اضطراب مدرسه و تاب‌آوری دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 49، 1397، صفحه 11-22]
 • حس همدلی مقایسه نوع دوستی، حس همدلی و مسؤولیت پذیری اجتماعی بین مشاوران زن و مرد [دوره 2، شماره 31، 1393، صفحه 105-116]
 • حل مساله اجتماعی اثربخشی شناخت درمانی بر نشخوار فکری، تنظیم هیجان و حل مساله اجتماعی در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری [دوره 6، شماره 50، 1397، صفحه 11-22]
 • حل مساله اجتماعی اثربخشی آموزش مفاهیم یادگیری خودتنظیمی بر پرخاشگری و حل مساله اجتماعی دانش‌آموزان بیش‌فعال [دوره 6، شماره 50، 1397، صفحه 23-33]
 • حل مسئله اجتماعی تاثیرگروه درمانی شناختی رفتاری، با میانجی گری حل مساله اجتماعی، بر افسردگی نوجوانان دختر دبیرستانی [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 77-87]
 • حمایت اجتماعی پیش بینی سازگاری تحصیلی بر اساس خودکارآمدی، ابراز وجود و حمایت اجتماعی [دوره 3، شماره 36، 1394، صفحه 57-73]
 • حمایت اجتماعی مقایسه توجه، حافظه و حمایت اجتماعی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و عادی شهر تبریز [دوره 5، شماره 43، 1396، صفحه 65-76]
 • حمایت اجتماعی بررسی رابطه باورهای فراشناختی، نگرش مسئولیت پذیری و حمایت اجتماعی با وسواس در بین دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان رامهرمز در سال تحصیلی 94-1393 [دوره 6، شماره 47، 1397، صفحه 27-39]
 • حمایت اجتماعی اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر حمایت اجتماعی، اهمال‌کاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 48، 1397، صفحه 67-76]
 • حمایت اجتماعی ادراک شده سنجش میزان اعتیاد به اینترنت در دانشجویان و رابطه‌ی آن با کارکرد خانواده: نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی ادراک شده [دوره 5، شماره 44، 1396، صفحه 1-17]
 • حمایت اجتماعی ادراک شده رابطه بین درک تعامل، حمایت و پذیرش اجتماعی با قلدری در مدارس متوسطه پسرانه [دوره 5، شماره 45، 1396، صفحه 83-94]
 • حمایت اجتماعی ادراک‌شده رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و خودتنظیمی هیجانی با عود مصرف مواد در زنان [دوره 4، شماره 42، 1395، صفحه 79-88]
 • حمایت اجتماعی ادراک‌شده پیش‌بینی سلامت عمومی نوجوانان بر اساس حمایت اجتماعی ادراک‌شده و بلوغ اجتماعی [دوره 5، شماره 43، 1396، صفحه 55-64]
 • حمایت اجتماعی ادراک‌شده پیش‌بینی دلزدگی زناشویی بر اساس حمایت اجتماعی ادراک‌شده و میزان استفاده از شبکه‌های مجازی در زنان متأهل [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 31-40]
 • حمایت سازمانی ادراک شده بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و عزت نفس سازمانی با توجه به نقش میانجی‌گری حمایت سازمانی ادراک شده در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران [دوره 1، شماره 29، 1392، صفحه 75-84]

خ

 • خانواده درمانی اثربخشی خانواده درمانی به روش واقعیت درمانی بر ابعاد اجتماعی تعارضات و دلزدگی زناشویی زوجین [دوره 5، شماره 45، 1396، صفحه 45-55]
 • خانواده درمانی اثربخشی رویکرد خانواده درمانی بوئن بر دلبستگی هیجانی زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهرری [دوره 6، شماره 49، 1397، صفحه 61-71]
 • خانواده هسته ای تبیین بهزیستی معنوی و شادکامی زوجین بر اساس مولفه بخشایش در خانواده هسته ای [دوره 3، شماره 38، 1394، صفحه 23-36]
 • خستگی مزمن رابطه بین استرس، تنش شغلی و سلامت اجتماعی با خستگی مزمن در کارکنان [دوره 3، شماره 38، 1394، صفحه 81-92]
 • خشم تاثیر قصه گویی و داستان گویی به سبک ادبی (داستانهای کلیله و دمنه) بر پرورش خلاقیت و کاهش خشم کودکان [دوره 6، شماره 47، 1397، صفحه 11-25]
 • خشنودی شغلی بررسی رابطه خودارزشیابی های محوری با خشنودی شغلی: نقش واسطه ای تعارض کار- خانواده و تسهیل کار- خانواده [دوره 1، شماره 30، 1392، صفحه 51-64]
 • خشنودی‌شغلی هوش هیجانی و قصد ترک شغل : نقش میانجی‌گری خشنودی شغلی و عاطفه مثبت [دوره 2، شماره 33، 1393، صفحه 81-96]
 • خشونت خانگی رابطه سرمایه های روانشناختی و الگوهای ارتباطی با خشونت خانگی در زنان متأهل در سال 1395 [دوره 4، شماره 41، 1395، صفحه 89-100]
 • خلاقیت تاثیر بازی های رایانه ای بر میزان خلاقیت و فراشناخت دانش آموزان پسر شهر اهواز [دوره 2، شماره 33، 1393، صفحه 47-57]
 • خلاقیت تاثیر قصه گویی و داستان گویی به سبک ادبی (داستانهای کلیله و دمنه) بر پرورش خلاقیت و کاهش خشم کودکان [دوره 6، شماره 47، 1397، صفحه 11-25]
 • خلاقیت پیش‌بینی مدیریت دانش بر اساس خلاقیت و سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران) [دوره 6، شماره 48، 1397، صفحه 57-65]
 • خلاقیت نقش واسطه ای مهارت های اجتماعی، هوش معنوی و خلاقیت در رابطه بین سن ورود به مدرسه با پیشرفت تحصیلی [دوره 6، شماره 49، 1397، صفحه 23-34]
 • خلاقیت سازمانی طراحی و آزمون الگویی از تأثیر هوش معنوی شغلی بر عملکرد انطباقی با میانجی‌گری بهزیستی حرفه‌ای و خلاقیت سازمانی [دوره 2، شماره 33، 1393، صفحه 1-12]
 • خلاقیت سازمانی بررسی رابطه یادگیری سازمانی و خوداثربخشی خلاق با نوآوری سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی گری خلاقیت سازمانی [دوره 1، شماره 30، 1392، صفحه 65-78]
 • خوداثربخشی خلاق بررسی رابطه یادگیری سازمانی و خوداثربخشی خلاق با نوآوری سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی گری خلاقیت سازمانی [دوره 1، شماره 30، 1392، صفحه 65-78]
 • خودارزشیابی های محوری بررسی رابطه خودارزشیابی های محوری با خشنودی شغلی: نقش واسطه ای تعارض کار- خانواده و تسهیل کار- خانواده [دوره 1، شماره 30، 1392، صفحه 51-64]
 • خودپنداره اثربخشی آموزش فرزندپروری مادران سرپرست بر افزایش مولفه‌های رفتاری – هیجانی خودپنداره کودکان 8-12 ساله [دوره 5، شماره 46، 1396، صفحه 75-86]
 • خودپنداره بدنی رابطه نارضایتی بدنی، اضطراب جسمانی- اجتماعی و نگرش های اجتماعی- فرهنگی درباره ظاهر با خودپنداره بدنی در دانش آموزان دختر [دوره 5، شماره 43، 1396، صفحه 77-87]
 • خودتنظیمی هیجانی رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و خودتنظیمی هیجانی با عود مصرف مواد در زنان [دوره 4، شماره 42، 1395، صفحه 79-88]
 • خودشیفتگی مدل یابی معادلات ساختاری تنظیم شناختی هیجان و راهبردهای مقابله ای با خودشیفتگی با واسطه گری، احساس تنهایی عاطفی-اجتماعی، اضطراب اجتماعی اندام و سرمایه های رواشناختی در دختران غیرشاغل [دوره 5، شماره 44، 1396، صفحه 19-31]
 • خودکارآمدی پیش بینی سازگاری تحصیلی بر اساس خودکارآمدی، ابراز وجود و حمایت اجتماعی [دوره 3، شماره 36، 1394، صفحه 57-73]
 • خودکارآمدی رابطه هوش فرهنگی و هوش معنوی با خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه [دوره 3، شماره 36، 1394، صفحه 75-90]
 • خودکارآمدی اثربخشی آموزش شناختی-رفتاری گروهی عزت نفس برجرات ورزی، خودکارآمدی، اضطراب اجتماعی و کمرویی دانش آموزان پسر مضطرب اجتماعی [دوره 2، شماره 33، 1393، صفحه 59-79]
 • خودکارآمدی رابطه علّی هویت سردرگم، خودکارآمدی و هوش اخلاقی با آمادگی به اعتیاد از طریق میانجی‌گری هیجان‌خواهی در دانشجویان پسر [دوره 5، شماره 45، 1396، صفحه 55-70]
 • خودکارآمدی مدل یابی معادلات ساختاری رابطه ابعاد سرمایه روان‌شناختی و سرسختی ذهنی کارکنان شهرداری بجنورد [دوره 6، شماره 48، 1397، صفحه 1-10]
 • خودکارامدی تحصیلی رابطه علی بین خودکارامدی تحصیلی و انگیزه پیشرفت با درگیری تحصیلی و نقش واسطه ای تایید خویشتن دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر اهواز [دوره 6، شماره 47، 1397، صفحه 79-89]
 • خودکنترلی بررسی اثربخشی آموزش خودکنترلی بر تغییر نگرش دانش آموزان دختر نسبت به دوستی با جنس مخالف [دوره 2، شماره 31، 1393، صفحه 117-128]
 • خودنظم‌بخشی مقایسه اثربخشی زوج درمانی به روش خودنظم‌بخشی و پذیرش و تعهد بر بهداشت روانی زوج‌ها [دوره 6، شماره 48، 1397، صفحه 45-55]
 • خوشبینی اثربخشی آموزش معنویت درمانی مبتنی بر مثبت نگری بر میزان شادکامی و خوشبینی نوجوانان [دوره 3، شماره 36، 1394، صفحه 103-118]
 • خوش‌بینی مدل یابی معادلات ساختاری رابطه ابعاد سرمایه روان‌شناختی و سرسختی ذهنی کارکنان شهرداری بجنورد [دوره 6، شماره 48، 1397، صفحه 1-10]
 • خویشتن داری جنسی بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با خویشتن داری جنسی در دانشجویان مجرد [دوره 4، شماره 41، 1395، صفحه 1-12]

د

 • داستان گویی تاثیر قصه گویی و داستان گویی به سبک ادبی (داستانهای کلیله و دمنه) بر پرورش خلاقیت و کاهش خشم کودکان [دوره 6، شماره 47، 1397، صفحه 11-25]
 • دانش آموزان اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان ناحیه 4 اهواز [دوره 3، شماره 36، 1394، صفحه 91-102]
 • دانش آموزان اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر عزت نفس حالت و ترس از ارزیابی منفی دانش آموزان دبیرستان های نمونه استان بوشهر [دوره 3، شماره 35، 1394، صفحه 49-62]
 • دانش آموزان بررسی رابطه علی بین سرمایه روانشناختی و مشغولیت تحصیلی بامیانجیگری انگیزه پیشرفت دانش آموزان دخترپایه دوم متوسطه [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 1-10]
 • دانش‌آموزان اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر اهمال‌کاری تحصیلی و بهزیستی روانشناختی و اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 47، 1397، صفحه 67-77]
 • دانش آموزان اول دبیرستان اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر احساس تنهایی و نگرش نسبت به زندگی دانش‌آموزان اول دبیرستان شهرستان شوش در سال تحصیلی 94-1393 [دوره 5، شماره 46، 1396، صفحه 87-99]
 • دانش‌آموزان بیش‌فعال اثربخشی آموزش مفاهیم یادگیری خودتنظیمی بر پرخاشگری و حل مساله اجتماعی دانش‌آموزان بیش‌فعال [دوره 6، شماره 50، 1397، صفحه 23-33]
 • دانش‌آموزان پسر رابطه بین درک تعامل، حمایت و پذیرش اجتماعی با قلدری در مدارس متوسطه پسرانه [دوره 5، شماره 45، 1396، صفحه 83-94]
 • دانش‌آموزان پسر دبیرستانی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و جهت‌گیری دینی با رفتارهای مطلوب انضباطی دانش‌آموزان پسر دبیرستانی [دوره 4، شماره 41، 1395، صفحه 13-23]
 • دانش آموزان تیزهوش دبیرستان بررسی تاثیر آموزش خودآکاهی بر سندرم ایمپاستر(وانمودگرایی)در دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه تیزهوشان شهر اهواز [دوره 3، شماره 36، 1394، صفحه 19-29]
 • دانش آموزان دختر بررسی اثربخشی آموزش خودکنترلی بر تغییر نگرش دانش آموزان دختر نسبت به دوستی با جنس مخالف [دوره 2، شماره 31، 1393، صفحه 117-128]
 • دانش آموزان دختر تعیین رابطه التزام عملی به اعتقادات مذهبی، ادراک شیوه والدین با سازگاری نوجوانی [دوره 4، شماره 39، 1395، صفحه 41-57]
 • دانش آموزان دختر اثربخشی آموزش هوش افزایی مبتنی بر نظریه هوش های چندگانه گاردنر بر مطلوبیت اجتماعی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دهم شهر اصفهان [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 11-21]
 • دانش‌آموزان دختر تعیین روابط ساختاری بین سرمایه روانشناختی و هویت ملی-اجتماعی با میانجیگری فرهنگ شهروندی دانش‌آموزان دختر دوره دوم دبیرستان [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 1-11]
 • دانش آموزان دوره ابتدایی تاثیر بازآموزی اسنادی بر افسردگی دانش آموزان دوره ابتدایی [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 89-100]
 • دانشجو تحلیل رابطه بین هوش اجتماعی با سرمایه اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاه کاشان [دوره 5، شماره 44، 1396، صفحه 59-72]
 • دانشجویان رابطه ویژگیهای شخصیتی، شادی و سلامت عمومی بارفتارهای اجتماعی مطلوب در بین دانشجویان شاهد و ایثارگر [دوره 3، شماره 36، 1394، صفحه 1-17]
 • دانشجویان اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر آمادگی اعتیاد در دانشجویان پسر [دوره 1، شماره 29، 1392، صفحه 33-43]
 • دانشجویان رابطه سبک های هویت و استفاده از تلفن همراه در دانشجویان [دوره 4، شماره 40، 1395، صفحه 31-46]
 • دانشجویان پیش‌بینی مدیریت دانش بر اساس خلاقیت و سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران) [دوره 6، شماره 48، 1397، صفحه 57-65]
 • دانشجویان اثربخشی تصویرسازی بر افسردگی، اضطراب اجتماعی و کیفیت خواب دانشجویان [دوره 6، شماره 49، 1397، صفحه 1-10]
 • دانشجویان دانشگاه رابطه مسئولیت پذیری اخلاقی و اجتماعی با باورهای دنیای عادلانه و ناعادلانه [دوره 4، شماره 42، 1395، صفحه 65-77]
 • دانشجویان دختر اثربخشی گروه درمانی فراشناختی ولز بر علائم اختصاصی اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر مبتلا به اختلال ‏اضطراب اجتماعی [دوره 5، شماره 46، 1396، صفحه 25-36]
 • دانشجویان دختر مدل پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس تاب‌آوری و تنظیم شناختی هیجان با نقش میانجی استرس ادراک‌شده [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 55-67]
 • دانشجویان غیربومی رابطه هوش فرهنگی با انزوای تحصیلی در بین دانشجویان غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه: نقش واسطه ای سازگاری تحصیلی [دوره 5، شماره 44، 1396، صفحه 83-92]
 • دانشجویان متأهل اثر بخشی مهارت های شناختی - رفتاری بر صمیمیت زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز [دوره 3، شماره 38، 1394، صفحه 37-47]
 • دانشجویان متاهل پیش‌بینی سازگاری زناشویی بر اساس انتظارات زناشویی با نقش میانجی تعارض‌های زناشویی [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 89-97]
 • دانشگاه تحلیل رابطه بین هوش اجتماعی با سرمایه اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاه کاشان [دوره 5، شماره 44، 1396، صفحه 59-72]
 • دانشگاه آزاد اسلامی شناسایی و بررسی نقش عوامل اجتماعی موثر بر شهرت سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) [دوره 5، شماره 46، 1396، صفحه 37-46]
 • داوطلب مدافع حرم رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با طرحواره ایثار در افراد داوطلب مدافع حرم [دوره 6، شماره 49، 1397، صفحه 73-86]
 • درک تعامل اجتماعی رابطه بین درک تعامل، حمایت و پذیرش اجتماعی با قلدری در مدارس متوسطه پسرانه [دوره 5، شماره 45، 1396، صفحه 83-94]
 • درگیری تحصیلی رابطه علی بین خودکارامدی تحصیلی و انگیزه پیشرفت با درگیری تحصیلی و نقش واسطه ای تایید خویشتن دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر اهواز [دوره 6، شماره 47، 1397، صفحه 79-89]
 • درمان شناختی رفتاری اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر عزت نفس حالت و ترس از ارزیابی منفی دانش آموزان دبیرستان های نمونه استان بوشهر [دوره 3، شماره 35، 1394، صفحه 49-62]
 • درمان شناختی رفتاری مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و رژیم درمانی بر عزت نفس و فشارهای اجتماعی در افراد مبتلا به چاقی [دوره 6، شماره 47، 1397، صفحه 55-66]
 • درمان شناختی رفتاری تاثیرگروه درمانی شناختی رفتاری، با میانجی گری حل مساله اجتماعی، بر افسردگی نوجوانان دختر دبیرستانی [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 77-87]
 • درمان فراشناختی ولز اثربخشی گروه درمانی فراشناختی ولز بر علائم اختصاصی اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر مبتلا به اختلال ‏اضطراب اجتماعی [دوره 5، شماره 46، 1396، صفحه 25-36]
 • درمان گروهی پذیرش و تعهد اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش ترس از ارزیابی منفی دختران نوجوان بی‌سرپرست دارای اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 33-42]
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان مبتنی بر شفقت بر احساس تنهایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • درمان مبتنی بر شفقت مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان مبتنی بر شفقت بر احساس تنهایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • درمان مبتنی بر مهرورزی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مهرورزی بر دیگرپیروی وحساسیت به طرد در دختران دبیرستانی شهر اهواز [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 65-75]
 • دعا رابطه‌ی دعا و توکل به خدا با استرس شغلی در کارکنان [دوره 3، شماره 38، 1394، صفحه 11-21]
 • دیگرپیروی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مهرورزی بر دیگرپیروی وحساسیت به طرد در دختران دبیرستانی شهر اهواز [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 65-75]
 • دلبستگی هیجانی اثربخشی رویکرد خانواده درمانی بوئن بر دلبستگی هیجانی زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهرری [دوره 6، شماره 49، 1397، صفحه 61-71]
 • دلزدگی زناشویی اثربخشی خانواده درمانی به روش واقعیت درمانی بر ابعاد اجتماعی تعارضات و دلزدگی زناشویی زوجین [دوره 5، شماره 45، 1396، صفحه 45-55]
 • دلزدگی زناشویی اثربخشی آموزش مبتنی بر بخشودگی بر تاب‌آوری و دلزدگی زناشویی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 6، شماره 47، 1397، صفحه 1-10]
 • دلزدگی زناشویی اثربخشی نمایش درمانی بر مولفه‌های عاطفی، جسمی و روانی دلزدگی زناشویی در زنان [دوره 6، شماره 50، 1397، صفحه 35-44]
 • دلزدگی زناشویی پیش‌بینی دلزدگی زناشویی بر اساس حمایت اجتماعی ادراک‌شده و میزان استفاده از شبکه‌های مجازی در زنان متأهل [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 31-40]
 • دوستی با جنس مخالف بررسی اثربخشی آموزش خودکنترلی بر تغییر نگرش دانش آموزان دختر نسبت به دوستی با جنس مخالف [دوره 2، شماره 31، 1393، صفحه 117-128]

ذ

 • ذهن‌آگاهی اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر اهمال‌کاری تحصیلی و بهزیستی روانشناختی و اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 47، 1397، صفحه 67-77]

ر

 • رانندگان پیش بینی رفتار رانندگی بر اساس کنترل اجتماعی و هیجان خواهی در رانندگان وسایل نقلیه عمومی برون شهری [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 79-88]
 • راهبرد یاددهی_یادگیری نقشه مفهومی اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی براضطراب اجتماعی دختران دوره متوسطه دوم شهرستان اهواز [دوره 5، شماره 43، 1396، صفحه 13-23]
 • راهبردهای رویارویی رابطه سبک های رویا رویی و تاب آوری با رفتارهای قانون شکنانه در کودکان [دوره 4، شماره 39، 1395، صفحه 67-78]
 • راهبردهای مقابله ای رابطه سازگاری زناشویی و راهبردهای مقابله ای با انسجام خانواده: در نمونه ای از زنان معلم [دوره 3، شماره 35، 1394، صفحه 15-32]
 • راهبردهای مقابله ای مدل یابی معادلات ساختاری تنظیم شناختی هیجان و راهبردهای مقابله ای با خودشیفتگی با واسطه گری، احساس تنهایی عاطفی-اجتماعی، اضطراب اجتماعی اندام و سرمایه های رواشناختی در دختران غیرشاغل [دوره 5، شماره 44، 1396، صفحه 19-31]
 • راهبردهای مقابله با استرس رابطه پیوند های والدینی و راهبردهای مقابله با استرس با گرایش به رفتارهای پرخطر در دانش آموزان پسر دوره ی متوسطه شهر اهواز [دوره 4، شماره 42، 1395، صفحه 53-64]
 • رژیم درمانی مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و رژیم درمانی بر عزت نفس و فشارهای اجتماعی در افراد مبتلا به چاقی [دوره 6، شماره 47، 1397، صفحه 55-66]
 • رضایت از زندگی مقایسۀ اضطراب مرگ، رضایت از زندگی، نگرانی و امیدواری بین سالمندان معلول ساکن در خانواده و ساکن در سرای سالمندان [دوره 2، شماره 32، 1393، صفحه 81-98]
 • رضایت از زندگی بررسی رابطه بنیان‌های اخلاقی و رضایت از زندگی کارکنان زن با آزمون نقش میانجی نگرش مذهبی و رفتار اجتماعی [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 51-64]
 • رضایت تحصیلی رابطه سواد رسانه‌ای با رضایت تحصیلی از طریق مشغولیت تحصیلی و پیوند اجتماعی با مدرسه در دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر ارومیه [دوره 5، شماره 46، 1396، صفحه 61-73]
 • رضایت جنسی نقش امنیت هیجانی و کنش وری جنسی در گرایش زوجین به روابط خارج از حیطه زناشویی [دوره 3، شماره 35، 1394، صفحه 77-86]
 • رضایت شغلی نقش استرس شغلی و منبع کنترل کار در رضایت شغلی امدادگران اورژانس [دوره 2، شماره 31، 1393، صفحه 53-66]
 • رضایت شغلی نقش عوامل اجتماعی فرهنگ سازمانی، جو سازمانی و رضایت شغلی در پیش‌بینی امنیت شغلی کارکنان پالایشگاه گاز عسلویه [دوره 5، شماره 44، 1396، صفحه 73-82]
 • رضایت شغلی و اضطراب اجتماعی رابطه‌ی سرمایه روانشناختی ، رضایت شغلی و اضطراب اجتماعی با اعتماد سازمانی در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران [دوره 4، شماره 42، 1395، صفحه 13-21]
 • رفتار اجتماعی بررسی رابطه بنیان‌های اخلاقی و رضایت از زندگی کارکنان زن با آزمون نقش میانجی نگرش مذهبی و رفتار اجتماعی [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 51-64]
 • رفتار اخلاقی ارتباط جهت‌گیری اجتماعی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی با رفتار اخلاقی مدیران بانک‌ها [دوره 4، شماره 42، 1395، صفحه 23-31]
 • رفتار رانندگی پیش بینی رفتار رانندگی بر اساس کنترل اجتماعی و هیجان خواهی در رانندگان وسایل نقلیه عمومی برون شهری [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 79-88]
 • رفتارهای اجتماعی مطلوب رابطه ویژگیهای شخصیتی، شادی و سلامت عمومی بارفتارهای اجتماعی مطلوب در بین دانشجویان شاهد و ایثارگر [دوره 3، شماره 36، 1394، صفحه 1-17]
 • رفتارهای اجتماعی مطلوب الگوی تحلیل مسیر روابط بین نوعدوستی، نگرش ها و باورها با رفتار اجتماعی مطلوب در بین دانشجویان دختر [دوره 6، شماره 48، 1397، صفحه 11-22]
 • رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه ادراک عدالت سازمانی با رفتارهای شهروندی سازمانی: نقش میانجیگرانه وفاداری سازمانی [دوره 3، شماره 36، 1394، صفحه 31-44]
 • رفتارهای قانوشکنانه رابطه سبک های رویا رویی و تاب آوری با رفتارهای قانون شکنانه در کودکان [دوره 4، شماره 39، 1395، صفحه 67-78]
 • رفتارهای مطلوب انضباطی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و جهت‌گیری دینی با رفتارهای مطلوب انضباطی دانش‌آموزان پسر دبیرستانی [دوره 4، شماره 41، 1395، صفحه 13-23]
 • روابط اجتماعی تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر ابعاد سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت محیطی و روابط اجتماعی (کیفیت زندگی) [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 21-30]

ز

 • زنان رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و خودتنظیمی هیجانی با عود مصرف مواد در زنان [دوره 4، شماره 42، 1395، صفحه 79-88]
 • زنان اثربخشی نمایش درمانی بر مولفه‌های عاطفی، جسمی و روانی دلزدگی زناشویی در زنان [دوره 6، شماره 50، 1397، صفحه 35-44]
 • زنان بارور مقایسه کیفیت زندگی و بهزیستی اجتماعی در زنان نابارور تحت درمان لقاح آزمایشگاهی و زنان بارور [دوره 6، شماره 50، 1397، صفحه 1-10]
 • زنان خیانت‌دیده اثربخشی شناخت‌ درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در زنان آسیب‌دیده از خیانت همسر بر تنظیم هیجانی، بخشش و صمیمت زناشویی [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 41-50]
 • زنان متأهل پیش‌بینی دلزدگی زناشویی بر اساس حمایت اجتماعی ادراک‌شده و میزان استفاده از شبکه‌های مجازی در زنان متأهل [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 31-40]
 • زنان نابارور مقایسه کیفیت زندگی و بهزیستی اجتماعی در زنان نابارور تحت درمان لقاح آزمایشگاهی و زنان بارور [دوره 6، شماره 50، 1397، صفحه 1-10]
 • زوج درمانی مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری و زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ابعاد اجتماعی و روانی کیفیت زندگی زوجین آشفته [دوره 5، شماره 45، 1396، صفحه 23-33]
 • زوج درمانی مقایسه اثربخشی زوج درمانی به روش خودنظم‌بخشی و پذیرش و تعهد بر بهداشت روانی زوج‌ها [دوره 6، شماره 48، 1397، صفحه 45-55]
 • زوج درمانی اثربخشی زوج درمانی به روش طرحواره درمانی یانگ بر سازگاری زناشویی و طلاق عاطفی در زوجین متقاضی طلاق شهر بوشهر [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 109-118]
 • زوج‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود صمیمت اجتماعی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی زوج‌های ناسازگار [دوره 6، شماره 50، 1397، صفحه 57-72]
 • زوج درمانی هیجان‌محور تاثیر آموزش زوج درمانی هیجان‌محور بر انتظارات زناشویی در زوجین دارای تعارضات زناشویی [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 11-19]
 • زوجین اثربخشی رفتار درمانی بر افزایش صمیمیت بین زوجین [دوره 4، شماره 39، 1395، صفحه 59-66]
 • زوجین اثربخشی رویکرد خانواده درمانی بوئن بر دلبستگی هیجانی زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهرری [دوره 6، شماره 49، 1397، صفحه 61-71]
 • زوجین تاثیر آموزش زوج درمانی هیجان‌محور بر انتظارات زناشویی در زوجین دارای تعارضات زناشویی [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 11-19]
 • زوجین آشفته مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری و زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ابعاد اجتماعی و روانی کیفیت زندگی زوجین آشفته [دوره 5، شماره 45، 1396، صفحه 23-33]
 • زوج‌ها مقایسه اثربخشی زوج درمانی به روش خودنظم‌بخشی و پذیرش و تعهد بر بهداشت روانی زوج‌ها [دوره 6، شماره 48، 1397، صفحه 45-55]
 • زوج‌ها تدوین برنامه آموزشی صمیمیت همسران بر مبنای فرهنگ بومی و بررسی اثربخشی آن بر کیفیت روابط صمیمانه زوج‌ها [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 119-128]
 • زوجهای در آستانه طلاق و عادی مقایسه سبک زندگی، مکانیزمهای دفاعی و تاب آوری در زوجهای در آستانه طلاق و عادی شهر سوسنگرد [دوره 2، شماره 34، 1393، صفحه 37-56]
 • زوج‌های ناسازگار اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود صمیمت اجتماعی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی زوج‌های ناسازگار [دوره 6، شماره 50، 1397، صفحه 57-72]

س

 • ساختار متعادل رابطه ارزش های فرهنگی ازدواج بر ساختار خانواده متعادل و تاثیر آن بر میزان تحقق انتظارات زنان متاهل [دوره 4، شماره 41، 1395، صفحه 73-88]
 • سازگاری اجتماعی رابطه سبک‌های مدیریتی و سرمایه اجتماعی با سازگاری اجتماعی مدیران [دوره 4، شماره 39، 1395، صفحه 1-12]
 • سازگاری اجتماعی رابطه هوش هیجانی،سازگاری اجتماعی و تمایزیافتگی با انعطاف پذیری کنشی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز [دوره 4، شماره 41، 1395، صفحه 61-72]
 • سازگاری اجتماعی تحلیل رابطه بین هوش اجتماعی با سرمایه اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاه کاشان [دوره 5، شماره 44، 1396، صفحه 59-72]
 • سازگاری اجتماعی تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر سلامت روان، کیفیت زندگی و سازگاری اجتماعی مادران دارای دانش‌آموز پسر کم‌توان ذهنی [دوره 5، شماره 46، 1396، صفحه 15-25]
 • سازگاری بهداشتی تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر بهزیستی ذهنی، سازگاری بهداشتی و عملکرد اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 5، شماره 45، 1396، صفحه 1-10]
 • سازگاری تحصیلی پیش بینی سازگاری تحصیلی بر اساس خودکارآمدی، ابراز وجود و حمایت اجتماعی [دوره 3، شماره 36، 1394، صفحه 57-73]
 • سازگاری تحصیلی رابطه هوش فرهنگی با انزوای تحصیلی در بین دانشجویان غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه: نقش واسطه ای سازگاری تحصیلی [دوره 5، شماره 44، 1396، صفحه 83-92]
 • سازگاری در نوجوانان تعیین رابطه التزام عملی به اعتقادات مذهبی، ادراک شیوه والدین با سازگاری نوجوانی [دوره 4، شماره 39، 1395، صفحه 41-57]
 • سازگاری زناشویی رابطه سازگاری زناشویی و راهبردهای مقابله ای با انسجام خانواده: در نمونه ای از زنان معلم [دوره 3، شماره 35، 1394، صفحه 15-32]
 • سازگاری زناشویی پیش‌بینی سازگاری زناشویی بر اساس انتظارات زناشویی با نقش میانجی تعارض‌های زناشویی [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 89-97]
 • سازگاری زناشویی اثربخشی زوج درمانی به روش طرحواره درمانی یانگ بر سازگاری زناشویی و طلاق عاطفی در زوجین متقاضی طلاق شهر بوشهر [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 109-118]
 • سازگاری میان­ فرهنگی اثربخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر سازگاری میان فرهنگی دانشجویان بین المللی [دوره 2، شماره 33، 1393، صفحه 97-114]
 • سالمند معلول مقایسۀ اضطراب مرگ، رضایت از زندگی، نگرانی و امیدواری بین سالمندان معلول ساکن در خانواده و ساکن در سرای سالمندان [دوره 2، شماره 32، 1393، صفحه 81-98]
 • سبک ادبی تاثیر قصه گویی و داستان گویی به سبک ادبی (داستانهای کلیله و دمنه) بر پرورش خلاقیت و کاهش خشم کودکان [دوره 6، شماره 47، 1397، صفحه 11-25]
 • سبک زندگی مقایسه سبک زندگی، مکانیزمهای دفاعی و تاب آوری در زوجهای در آستانه طلاق و عادی شهر سوسنگرد [دوره 2، شماره 34، 1393، صفحه 37-56]
 • سبک‌های مدیریتی رابطه سبک‌های مدیریتی و سرمایه اجتماعی با سازگاری اجتماعی مدیران [دوره 4، شماره 39، 1395، صفحه 1-12]
 • سبک‌های مدیریت تعارض رابطه سبک‌های مدیریت تعارض با استرس شغلی معلمان مدارس ابتدایی [دوره 3، شماره 38، 1394، صفحه 1-10]
 • سبک های هویت رابطه سبک های هویت و استفاده از تلفن همراه در دانشجویان [دوره 4، شماره 40، 1395، صفحه 31-46]
 • سخت رویی رابطه استرس ادراک شده، سخت رویی و شادکامی با میزان سازگاری اجتماعی در دانشجویان زن دانشگاه پیام نور [دوره 6، شماره 50، 1397، صفحه 83-94]
 • سرسختی ذهنی مدل یابی معادلات ساختاری رابطه ابعاد سرمایه روان‌شناختی و سرسختی ذهنی کارکنان شهرداری بجنورد [دوره 6، شماره 48، 1397، صفحه 1-10]
 • سرسختی روانشناختی نقش انگیزش پیشرفت، صفات شخصیت و سرسختی روانشناختی در پیش‌بینی اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 6، شماره 47، 1397، صفحه 91-103]
 • سرسختی روان شناختی رابطه کمال‌گرایی، سرسختی روان شناختی، شادکامی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی در دانشجویان [دوره 2، شماره 33، 1393، صفحه 115-134]
 • سرسختی روان‌شناختی رابطه روان‌رنجورخویی، انطباق‌پذیری و وظیفه‌شناسی اجتماعی با فرسودگی شغلی با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی سرسختی روان‌شناختی در کارکنان اقماری شرکت ملی حفاری ایران [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 43-54]
 • سرمایه اجتماعی رابطه سبک‌های مدیریتی و سرمایه اجتماعی با سازگاری اجتماعی مدیران [دوره 4، شماره 39، 1395، صفحه 1-12]
 • سرمایه اجتماعی تحلیل رابطه بین هوش اجتماعی با سرمایه اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاه کاشان [دوره 5، شماره 44، 1396، صفحه 59-72]
 • سرمایه اجتماعی پیش‌بینی مدیریت دانش بر اساس خلاقیت و سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران) [دوره 6، شماره 48، 1397، صفحه 57-65]
 • سرمایه روانشناختی رابطه هوش هیجانی و سرمایه روانشناختی با فرسودگی شغلی معلمان [دوره 5، شماره 43، 1396، صفحه 1-12]
 • سرمایه روانشناختی رابطه‌ی سرمایه روانشناختی ، رضایت شغلی و اضطراب اجتماعی با اعتماد سازمانی در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران [دوره 4، شماره 42، 1395، صفحه 13-21]
 • سرمایه روانشناختی تعیین روابط ساختاری بین سرمایه روانشناختی و هویت ملی-اجتماعی با میانجیگری فرهنگ شهروندی دانش‌آموزان دختر دوره دوم دبیرستان [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 1-11]
 • سرمایه روان شناختی بررسی رابطه علی بین سرمایه روانشناختی و مشغولیت تحصیلی بامیانجیگری انگیزه پیشرفت دانش آموزان دخترپایه دوم متوسطه [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 1-10]
 • سرمایه روان‌شناختی مدل یابی معادلات ساختاری رابطه ابعاد سرمایه روان‌شناختی و سرسختی ذهنی کارکنان شهرداری بجنورد [دوره 6، شماره 48، 1397، صفحه 1-10]
 • سرمایه های روانشناختی رابطه سرمایه های روانشناختی و الگوهای ارتباطی با خشونت خانگی در زنان متأهل در سال 1395 [دوره 4، شماره 41، 1395، صفحه 89-100]
 • سلامت اجتماعی رابطه بین استرس، تنش شغلی و سلامت اجتماعی با خستگی مزمن در کارکنان [دوره 3، شماره 38، 1394، صفحه 81-92]
 • سلامت اجتماعی ارتباط احساس انسجام روانی و سلامت اجتماعی با کیفیت زندگی در زنان با جراحی پستان [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 23-32]
 • سلامت جسمانی تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر ابعاد سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت محیطی و روابط اجتماعی (کیفیت زندگی) [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 21-30]
 • سلامت روان رابطه کمال‌گرایی، سرسختی روان شناختی، شادکامی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی در دانشجویان [دوره 2، شماره 33، 1393، صفحه 115-134]
 • سلامت روان تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر سلامت روان، کیفیت زندگی و سازگاری اجتماعی مادران دارای دانش‌آموز پسر کم‌توان ذهنی [دوره 5، شماره 46، 1396، صفحه 15-25]
 • سلامت روان بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر احساس امنیت اجتماعی و سلامت روان در نوجوانان اهواز [دوره 6، شماره 50، 1397، صفحه 73-82]
 • سلامت روان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ابعاد سلامت روان (اضطراب، افسردگی، علائم جسمانی و اختلال کارکرد اجتماعی) در زنان مبتلا به چاقی [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 101-110]
 • سلامت روانی تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر ابعاد سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت محیطی و روابط اجتماعی (کیفیت زندگی) [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 21-30]
 • سلامت عمومی رابطه ویژگیهای شخصیتی، شادی و سلامت عمومی بارفتارهای اجتماعی مطلوب در بین دانشجویان شاهد و ایثارگر [دوره 3، شماره 36، 1394، صفحه 1-17]
 • سلامت عمومی پیش‌بینی سلامت عمومی نوجوانان بر اساس حمایت اجتماعی ادراک‌شده و بلوغ اجتماعی [دوره 5، شماره 43، 1396، صفحه 55-64]
 • سلامت عمومی اثربخشی معنا درمانی بر مولفه‌های سلامت عمومی (اضطراب، افسردگی، نشانه‌های جسمانی و اختلال عملکرد اجتماعی) زنان دچار افسردگی پس از زایمان شهر تهران [دوره 5، شماره 45، 1396، صفحه 35-44]
 • سلامت محیطی تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر ابعاد سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت محیطی و روابط اجتماعی (کیفیت زندگی) [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 21-30]
 • سلامت معنوی رابطه مهارت های اجتماعی، امیدواری و هوش معنوی با سلامت معنوی پرستاران [دوره 5، شماره 44، 1396، صفحه 33-43]
 • سندرم ایمپاستر(وانمودگرایی) بررسی تاثیر آموزش خودآکاهی بر سندرم ایمپاستر(وانمودگرایی)در دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه تیزهوشان شهر اهواز [دوره 3، شماره 36، 1394، صفحه 19-29]
 • سن ورود به مدرسه نقش واسطه ای مهارت های اجتماعی، هوش معنوی و خلاقیت در رابطه بین سن ورود به مدرسه با پیشرفت تحصیلی [دوره 6، شماره 49، 1397، صفحه 23-34]
 • سواد رسانه‌ای رابطه سواد رسانه‌ای با رضایت تحصیلی از طریق مشغولیت تحصیلی و پیوند اجتماعی با مدرسه در دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر ارومیه [دوره 5، شماره 46، 1396، صفحه 61-73]
 • سو مصرف مواد مقایسه توجه، حافظه و حمایت اجتماعی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و عادی شهر تبریز [دوره 5، شماره 43، 1396، صفحه 65-76]

ش

 • شادی رابطه ویژگیهای شخصیتی، شادی و سلامت عمومی بارفتارهای اجتماعی مطلوب در بین دانشجویان شاهد و ایثارگر [دوره 3، شماره 36، 1394، صفحه 1-17]
 • شادکامی اثربخشی آموزش معنویت درمانی مبتنی بر مثبت نگری بر میزان شادکامی و خوشبینی نوجوانان [دوره 3، شماره 36، 1394، صفحه 103-118]
 • شادکامی بررسی اثربخشی امید درمانی بر شادکامی کارکنان مرد [دوره 3، شماره 35، 1394، صفحه 1-14]
 • شادکامی رابطه کمال‌گرایی، سرسختی روان شناختی، شادکامی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی در دانشجویان [دوره 2، شماره 33، 1393، صفحه 115-134]
 • شادکامی تبیین بهزیستی معنوی و شادکامی زوجین بر اساس مولفه بخشایش در خانواده هسته ای [دوره 3، شماره 38، 1394، صفحه 23-36]
 • شادکامی و میزان سازگاری اجتماعی رابطه استرس ادراک شده، سخت رویی و شادکامی با میزان سازگاری اجتماعی در دانشجویان زن دانشگاه پیام نور [دوره 6، شماره 50، 1397، صفحه 83-94]
 • شبکه‌های مجازی پیش‌بینی دلزدگی زناشویی بر اساس حمایت اجتماعی ادراک‌شده و میزان استفاده از شبکه‌های مجازی در زنان متأهل [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 31-40]
 • شفقت خود بررسی رابطه شفقت خود، هوش معنوی و همبستگی ارزش خود با تنظیم هیجانی دانشجویان دانشگاه آزاد [دوره 4، شماره 42، 1395، صفحه 33-41]
 • شکاف نسلی پیش‌بینی گرایش جوانان به معیارهای غیرسنتی همسرگزینی بر اساس عوامل شکاف نسلی [دوره 4، شماره 41، 1395، صفحه 39-47]
 • شناخت درمانی اثربخشی شناخت درمانی بر نشخوار فکری، تنظیم هیجان و حل مساله اجتماعی در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری [دوره 6، شماره 50، 1397، صفحه 11-22]
 • شناخت درمانی گروهی اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر احساس تنهایی و نگرش نسبت به زندگی دانش‌آموزان اول دبیرستان شهرستان شوش در سال تحصیلی 94-1393 [دوره 5، شماره 46، 1396، صفحه 87-99]
 • شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی اثربخشی شناخت‌ درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در زنان آسیب‌دیده از خیانت همسر بر تنظیم هیجانی، بخشش و صمیمت زناشویی [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 41-50]
 • شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر حمایت اجتماعی، اهمال‌کاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 48، 1397، صفحه 67-76]
 • شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر ابعاد سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت محیطی و روابط اجتماعی (کیفیت زندگی) [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 21-30]
 • شناختی رفتاری مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری و زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ابعاد اجتماعی و روانی کیفیت زندگی زوجین آشفته [دوره 5، شماره 45، 1396، صفحه 23-33]
 • شهرت سازمانی شناسایی و بررسی نقش عوامل اجتماعی موثر بر شهرت سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) [دوره 5، شماره 46، 1396، صفحه 37-46]
 • شهرستان شوش دانیال اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر احساس تنهایی و نگرش نسبت به زندگی دانش‌آموزان اول دبیرستان شهرستان شوش در سال تحصیلی 94-1393 [دوره 5، شماره 46، 1396، صفحه 87-99]

ص

 • صفات شخصیت نقش انگیزش پیشرفت، صفات شخصیت و سرسختی روانشناختی در پیش‌بینی اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 6، شماره 47، 1397، صفحه 91-103]
 • صمیمت اجتماعی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود صمیمت اجتماعی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی زوج‌های ناسازگار [دوره 6، شماره 50، 1397، صفحه 57-72]
 • صمیمیت زناشویی اثر بخشی مهارت های شناختی - رفتاری بر صمیمیت زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز [دوره 3، شماره 38، 1394، صفحه 37-47]
 • صمیمیت زناشویی اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی بر صمیمیت زناشویی، امیدواری و عملکرد اجتماعی خانواده [دوره 5، شماره 45، 1396، صفحه 11-21]
 • صمیمیت زناشویی مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب و نظریه گاتمن بر افزایش صمیمیت زناشویی و کاهش تعارضات زناشویی در زنان متأهل [دوره 6، شماره 48، 1397، صفحه 33-44]
 • صمیمیت زناشویی اثربخشی شناخت‌ درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در زنان آسیب‌دیده از خیانت همسر بر تنظیم هیجانی، بخشش و صمیمت زناشویی [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 41-50]
 • صمیمیت همسران تدوین برنامه آموزشی صمیمیت همسران بر مبنای فرهنگ بومی و بررسی اثربخشی آن بر کیفیت روابط صمیمانه زوج‌ها [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 119-128]

ط

 • طرحواره ایثار رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با طرحواره ایثار در افراد داوطلب مدافع حرم [دوره 6، شماره 49، 1397، صفحه 73-86]
 • طرحواره درمانی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهزیستی روانی (هیجانی، روانشناختی و اجتماعی) مادران دارای فرزند اوتیسم شهرستان گرگان [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 69-78]
 • طرحواره درمانی اثربخشی زوج درمانی به روش طرحواره درمانی یانگ بر سازگاری زناشویی و طلاق عاطفی در زوجین متقاضی طلاق شهر بوشهر [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 109-118]
 • طرحواره های ناسازگار رابطه نگرانی از تصویر بدنی،طرحواره های ناسازگار اولیه و ناگویی خلقی با اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 3، شماره 38، 1394، صفحه 61-80]
 • طلاق رابطه سازگاری زناشویی و راهبردهای مقابله ای با انسجام خانواده: در نمونه ای از زنان معلم [دوره 3، شماره 35، 1394، صفحه 15-32]
 • طلاق عاطفی اثربخشی زوج درمانی به روش طرحواره درمانی یانگ بر سازگاری زناشویی و طلاق عاطفی در زوجین متقاضی طلاق شهر بوشهر [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 109-118]

ع

 • عاطفه‌مثبت و قصد ترک شغل هوش هیجانی و قصد ترک شغل : نقش میانجی‌گری خشنودی شغلی و عاطفه مثبت [دوره 2، شماره 33، 1393، صفحه 81-96]
 • عدالت سازمانی بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و عزت نفس سازمانی با توجه به نقش میانجی‌گری حمایت سازمانی ادراک شده در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران [دوره 1، شماره 29، 1392، صفحه 75-84]
 • عدم شایسته سالاری شناسایی عوامل مؤثر بر نامرئی شدن کارکنان در دانشگاه پیام نور استان خوزستان [دوره 5، شماره 46، 1396، صفحه 47-59]
 • عزت نفس اثربخشی آموزش شناختی-رفتاری گروهی عزت نفس برجرات ورزی، خودکارآمدی، اضطراب اجتماعی و کمرویی دانش آموزان پسر مضطرب اجتماعی [دوره 2، شماره 33، 1393، صفحه 59-79]
 • عزت نفس رابطه مقایسه اجتماعی و عزت نفس بر تصور بدن دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور اهواز [دوره 5، شماره 45، 1396، صفحه 71-81]
 • عزت نفس اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر افزایش عزت نفس و امید به زندگی در افراد مبتلا به ایدز شهر اهواز [دوره 6، شماره 47، 1397، صفحه 41-54]
 • عزت نفس مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و رژیم درمانی بر عزت نفس و فشارهای اجتماعی در افراد مبتلا به چاقی [دوره 6، شماره 47، 1397، صفحه 55-66]
 • عزت نفس حالت اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر عزت نفس حالت و ترس از ارزیابی منفی دانش آموزان دبیرستان های نمونه استان بوشهر [دوره 3، شماره 35، 1394، صفحه 49-62]
 • عزت نفس سازمانی بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و عزت نفس سازمانی با توجه به نقش میانجی‌گری حمایت سازمانی ادراک شده در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران [دوره 1، شماره 29، 1392، صفحه 75-84]
 • علائم افسردگی اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه بر علائم افسردگی و اضطراب اجتماعی بیماران مرد دچار اختلال استرس پس از سانحه ناشی از جنگ [دوره 6، شماره 48، 1397، صفحه 23-31]
 • علائم جسمانی و اختلال کارکرد اجتماعی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ابعاد سلامت روان (اضطراب، افسردگی، علائم جسمانی و اختلال کارکرد اجتماعی) در زنان مبتلا به چاقی [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 101-110]
 • عمره مفرده تاثیر اعمال عمره مفرده بر نگرش مذهبی زائران شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان [دوره 3، شماره 38، 1394، صفحه 49-60]
 • عملکرد اجتماعی تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر بهزیستی ذهنی، سازگاری بهداشتی و عملکرد اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 5، شماره 45، 1396، صفحه 1-10]
 • عملکرد اجتماعی خانواده اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی بر صمیمیت زناشویی، امیدواری و عملکرد اجتماعی خانواده [دوره 5، شماره 45، 1396، صفحه 11-21]
 • عملکرد انطباقی طراحی و آزمون الگویی از تأثیر هوش معنوی شغلی بر عملکرد انطباقی با میانجی‌گری بهزیستی حرفه‌ای و خلاقیت سازمانی [دوره 2، شماره 33، 1393، صفحه 1-12]
 • عملکرد تحصیلی رابطه کمال‌گرایی، سرسختی روان شناختی، شادکامی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی در دانشجویان [دوره 2، شماره 33، 1393، صفحه 115-134]
 • عملکرد تحصیلی رابطه تعارض والد – فرزند و جو عاطفی خانواده با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دوره اول متوسطه شهرستان کارون [دوره 5، شماره 43، 1396، صفحه 45-53]
 • عملکرد کاری بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با عملکرد کاری در کارکنان با سطوح مختلف تحصیلات شرکت پتروشیمی فجر ماهشهر [دوره 4، شماره 39، 1395، صفحه 13-21]
 • عوامل اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی- جمعیت شناختی موثر بر فرسودگی شغلی پرستاران [دوره 4، شماره 42، 1395، صفحه 43-52]
 • عوامل اجتماعی شناسایی و بررسی نقش عوامل اجتماعی موثر بر شهرت سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) [دوره 5، شماره 46، 1396، صفحه 37-46]
 • عوامل جمعیت شناختی بررسی عوامل اجتماعی- جمعیت شناختی موثر بر فرسودگی شغلی پرستاران [دوره 4، شماره 42، 1395، صفحه 43-52]
 • عود مصرف مواد رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و خودتنظیمی هیجانی با عود مصرف مواد در زنان [دوره 4، شماره 42، 1395، صفحه 79-88]

ف

 • فراشناخت تاثیر بازی های رایانه ای بر میزان خلاقیت و فراشناخت دانش آموزان پسر شهر اهواز [دوره 2، شماره 33، 1393، صفحه 47-57]
 • فرسودگی شغلی رابطه هوش هیجانی و سرمایه روانشناختی با فرسودگی شغلی معلمان [دوره 5، شماره 43، 1396، صفحه 1-12]
 • فرسودگی شغلی بررسی عوامل اجتماعی- جمعیت شناختی موثر بر فرسودگی شغلی پرستاران [دوره 4، شماره 42، 1395، صفحه 43-52]
 • فرسودگی شغلی اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر بهزیستی ذهنی، فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی کارکنان شرکت نفت کارون [دوره 5، شماره 44، 1396، صفحه 45-58]
 • فرسودگی شغلی رابطه روان‌رنجورخویی، انطباق‌پذیری و وظیفه‌شناسی اجتماعی با فرسودگی شغلی با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی سرسختی روان‌شناختی در کارکنان اقماری شرکت ملی حفاری ایران [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 43-54]
 • فرهنگ بومی تدوین برنامه آموزشی صمیمیت همسران بر مبنای فرهنگ بومی و بررسی اثربخشی آن بر کیفیت روابط صمیمانه زوج‌ها [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 119-128]
 • فرهنگ سازمانی نقش عوامل اجتماعی فرهنگ سازمانی، جو سازمانی و رضایت شغلی در پیش‌بینی امنیت شغلی کارکنان پالایشگاه گاز عسلویه [دوره 5، شماره 44، 1396، صفحه 73-82]
 • فرهنگ شهروندی تعیین روابط ساختاری بین سرمایه روانشناختی و هویت ملی-اجتماعی با میانجیگری فرهنگ شهروندی دانش‌آموزان دختر دوره دوم دبیرستان [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 1-11]
 • فرودگاه امام آسیب شناسی انضباط ترافیکی فرودگاه امام خمینی (ره) [دوره 6، شماره 49، 1397، صفحه 87-97]
 • فشار شغلی نقش فشار شغلی، جهت‌گیری مذهبی و جهت‌گیری اجتماعی در پیش‌بینی کیفیت زندگی مددکاران اجتماعی [دوره 5، شماره 43، 1396، صفحه 25-34]
 • فشارهای اجتماعی مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و رژیم درمانی بر عزت نفس و فشارهای اجتماعی در افراد مبتلا به چاقی [دوره 6، شماره 47، 1397، صفحه 55-66]

ق

 • قصه گویی تاثیر قصه گویی و داستان گویی به سبک ادبی (داستانهای کلیله و دمنه) بر پرورش خلاقیت و کاهش خشم کودکان [دوره 6، شماره 47، 1397، صفحه 11-25]
 • قلدری رابطه بین درک تعامل، حمایت و پذیرش اجتماعی با قلدری در مدارس متوسطه پسرانه [دوره 5، شماره 45، 1396، صفحه 83-94]

ک

 • کارکرد خانواده سنجش میزان اعتیاد به اینترنت در دانشجویان و رابطه‌ی آن با کارکرد خانواده: نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی ادراک شده [دوره 5، شماره 44، 1396، صفحه 1-17]
 • کارکرد های اجرایی مقایسه توجه، حافظه و حمایت اجتماعی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و عادی شهر تبریز [دوره 5، شماره 43، 1396، صفحه 65-76]
 • کارکنان شناسایی و بررسی نقش عوامل اجتماعی موثر بر شهرت سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) [دوره 5، شماره 46، 1396، صفحه 37-46]
 • کارکنان نامرئی شناسایی عوامل مؤثر بر نامرئی شدن کارکنان در دانشگاه پیام نور استان خوزستان [دوره 5، شماره 46، 1396، صفحه 47-59]
 • کیفیت خواب اثربخشی تصویرسازی بر افسردگی، اضطراب اجتماعی و کیفیت خواب دانشجویان [دوره 6، شماره 49، 1397، صفحه 1-10]
 • کیفیت روابط صمیمانه تدوین برنامه آموزشی صمیمیت همسران بر مبنای فرهنگ بومی و بررسی اثربخشی آن بر کیفیت روابط صمیمانه زوج‌ها [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 119-128]
 • کیفیت زندگی آموزش اثربخشی تاب‌آوری با تأکید بر آموزه‌های دینی بر کیفیت زندگی دانش‌آموزان دختر هنرستان‌های ناحیه (3) اهواز [دوره 3، شماره 35، 1394، صفحه 63-76]
 • کیفیت زندگی پیش بینی کیفیت زندگی و ابعاد بهزیستی معنوی دانشجویان براساس مولفه اسلامی تواضع و تکبر [دوره 4، شماره 39، 1395، صفحه 23-39]
 • کیفیت زندگی نقش فشار شغلی، جهت‌گیری مذهبی و جهت‌گیری اجتماعی در پیش‌بینی کیفیت زندگی مددکاران اجتماعی [دوره 5، شماره 43، 1396، صفحه 25-34]
 • کیفیت زندگی اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر بهزیستی ذهنی، فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی کارکنان شرکت نفت کارون [دوره 5، شماره 44، 1396، صفحه 45-58]
 • کیفیت زندگی مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری و زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ابعاد اجتماعی و روانی کیفیت زندگی زوجین آشفته [دوره 5، شماره 45، 1396، صفحه 23-33]
 • کیفیت زندگی تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر سلامت روان، کیفیت زندگی و سازگاری اجتماعی مادران دارای دانش‌آموز پسر کم‌توان ذهنی [دوره 5، شماره 46، 1396، صفحه 15-25]
 • کیفیت زندگی مقایسه کیفیت زندگی و بهزیستی اجتماعی در زنان نابارور تحت درمان لقاح آزمایشگاهی و زنان بارور [دوره 6، شماره 50، 1397، صفحه 1-10]
 • کیفیت زندگی ارتباط احساس انسجام روانی و سلامت اجتماعی با کیفیت زندگی در زنان با جراحی پستان [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 23-32]
 • کلید واژگان : ویژگیهای شخصیتی رابطه ویژگی های شخصیتی و تاب آوری با تفاهم جنسی مردان متاهل زندانی [دوره 4، شماره 39، 1395، صفحه 79-93]
 • کلیدواژه:خودآگاهی بررسی تاثیر آموزش خودآکاهی بر سندرم ایمپاستر(وانمودگرایی)در دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه تیزهوشان شهر اهواز [دوره 3، شماره 36، 1394، صفحه 19-29]
 • کلید واژه : مهارت های زندگی بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر احساس امنیت اجتماعی و سلامت روان در نوجوانان اهواز [دوره 6، شماره 50، 1397، صفحه 73-82]
 • کلید واژه ها: نارضایتی بدنی رابطه نارضایتی بدنی، اضطراب جسمانی- اجتماعی و نگرش های اجتماعی- فرهنگی درباره ظاهر با خودپنداره بدنی در دانش آموزان دختر [دوره 5، شماره 43، 1396، صفحه 77-87]
 • کلیله و دمنه تاثیر قصه گویی و داستان گویی به سبک ادبی (داستانهای کلیله و دمنه) بر پرورش خلاقیت و کاهش خشم کودکان [دوره 6، شماره 47، 1397، صفحه 11-25]
 • کمال‌گرایی رابطه کمال‌گرایی، سرسختی روان شناختی، شادکامی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی در دانشجویان [دوره 2، شماره 33، 1393، صفحه 115-134]
 • کمالگرایی و افسردگی رابطه اضطراب اجتماعی ، ادراک تصویر بدنی، کمالگرایی و افسردگی با اختلالات خوردن در جوانان [دوره 1، شماره 30، 1392، صفحه 35-49]
 • کمال گرایی و عملکرد تحصیلی رابطه تعلل ورزی تحصیلی و کمال گرایی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز [دوره 3، شماره 35، 1394، صفحه 33-48]
 • کمرویی اثربخشی آموزش شناختی-رفتاری گروهی عزت نفس برجرات ورزی، خودکارآمدی، اضطراب اجتماعی و کمرویی دانش آموزان پسر مضطرب اجتماعی [دوره 2، شماره 33، 1393، صفحه 59-79]
 • کنترل اجتماعی پیش بینی رفتار رانندگی بر اساس کنترل اجتماعی و هیجان خواهی در رانندگان وسایل نقلیه عمومی برون شهری [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 79-88]
 • کنترل خشم اثربخشی مشاوره گروهی کنترل خشم با رویکرد مذهبی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دوره پیش دانشگاهی [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 111-121]
 • کودکان اثربخشی آموزش فرزندپروری مادران سرپرست بر افزایش مولفه‌های رفتاری – هیجانی خودپنداره کودکان 8-12 ساله [دوره 5، شماره 46، 1396، صفحه 75-86]
 • کودکان بررسی اثربخشی تئاتر پداگوژیک (تعلیم و تربیتی) بر هوش هیجانی و اجتماعی کودکان [دوره 6، شماره 48، 1397، صفحه 77-85]
 • کودکان اثربخشی روش بازی درمانی خانواده محور بر مشکلات عاطفی-رفتاری کودکان با اختلال یادگیری در دوره ابتدایی [دوره 6، شماره 49، 1397، صفحه 35-44]

گ

 • گرایش به رفتارهای پرخطر رابطه پیوند های والدینی و راهبردهای مقابله با استرس با گرایش به رفتارهای پرخطر در دانش آموزان پسر دوره ی متوسطه شهر اهواز [دوره 4، شماره 42، 1395، صفحه 53-64]
 • گرایش به روابط خارج از حیطه زناشویی نقش امنیت هیجانی و کنش وری جنسی در گرایش زوجین به روابط خارج از حیطه زناشویی [دوره 3، شماره 35، 1394، صفحه 77-86]

ل

 • لیدواژه ها: استرس شغلی نقش استرس شغلی و منبع کنترل کار در رضایت شغلی امدادگران اورژانس [دوره 2، شماره 31، 1393، صفحه 53-66]

م

 • مثبت نگری اثربخشی آموزش معنویت درمانی مبتنی بر مثبت نگری بر میزان شادکامی و خوشبینی نوجوانان [دوره 3، شماره 36، 1394، صفحه 103-118]
 • مدارس ابتدایی رابطه سبک‌های مدیریت تعارض با استرس شغلی معلمان مدارس ابتدایی [دوره 3، شماره 38، 1394، صفحه 1-10]
 • مددکاران اجتماعی نقش فشار شغلی، جهت‌گیری مذهبی و جهت‌گیری اجتماعی در پیش‌بینی کیفیت زندگی مددکاران اجتماعی [دوره 5، شماره 43، 1396، صفحه 25-34]
 • مدیران رابطه سبک‌های مدیریتی و سرمایه اجتماعی با سازگاری اجتماعی مدیران [دوره 4، شماره 39، 1395، صفحه 1-12]
 • مدیران بانک‌ها ارتباط جهت‌گیری اجتماعی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی با رفتار اخلاقی مدیران بانک‌ها [دوره 4، شماره 42، 1395، صفحه 23-31]
 • مدیریت استرس اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر بهزیستی ذهنی، فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی کارکنان شرکت نفت کارون [دوره 5، شماره 44، 1396، صفحه 45-58]
 • مدیریت دانش پیش‌بینی مدیریت دانش بر اساس خلاقیت و سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران) [دوره 6، شماره 48، 1397، صفحه 57-65]
 • مدگرایی نقش علیّ مقایسه اجتماعی و تبلیغات در مدگرایی از طریق همسالان [دوره 4، شماره 42، 1395، صفحه 1-12]
 • مذهب اثربخشی مشاوره گروهی کنترل خشم با رویکرد مذهبی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دوره پیش دانشگاهی [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 111-121]
 • مسؤولیت پذیری اجتماعی مقایسه نوع دوستی، حس همدلی و مسؤولیت پذیری اجتماعی بین مشاوران زن و مرد [دوره 2، شماره 31، 1393، صفحه 105-116]
 • مسئولیت‌پذیری اجتماعی ارتباط جهت‌گیری اجتماعی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی با رفتار اخلاقی مدیران بانک‌ها [دوره 4، شماره 42، 1395، صفحه 23-31]
 • مسئولیت پذیری اخلاقی واجتماعی رابطه مسئولیت پذیری اخلاقی و اجتماعی با باورهای دنیای عادلانه و ناعادلانه [دوره 4، شماره 42، 1395، صفحه 65-77]
 • مشاور مقایسه نوع دوستی، حس همدلی و مسؤولیت پذیری اجتماعی بین مشاوران زن و مرد [دوره 2، شماره 31، 1393، صفحه 105-116]
 • مشاوره گروهی مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب و نظریه گاتمن بر افزایش صمیمیت زناشویی و کاهش تعارضات زناشویی در زنان متأهل [دوره 6، شماره 48، 1397، صفحه 33-44]
 • مشغولیت تحصیلی رابطه سواد رسانه‌ای با رضایت تحصیلی از طریق مشغولیت تحصیلی و پیوند اجتماعی با مدرسه در دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر ارومیه [دوره 5، شماره 46، 1396، صفحه 61-73]
 • مشغولیت تحصیلی بررسی رابطه علی بین سرمایه روانشناختی و مشغولیت تحصیلی بامیانجیگری انگیزه پیشرفت دانش آموزان دخترپایه دوم متوسطه [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 1-10]
 • مشکلات عاطفی-رفتاری اثربخشی روش بازی درمانی خانواده محور بر مشکلات عاطفی-رفتاری کودکان با اختلال یادگیری در دوره ابتدایی [دوره 6، شماره 49، 1397، صفحه 35-44]
 • مشکلات هیجانی مقایسه مشکلات هیجانی، نگرانی از قضاوت دیگران و تاب آوری در افراد عادی و مبتلا به MS. [دوره 3، شماره 38، 1394، صفحه 93-107]
 • مشکلات هیجانی-رفتاری-اجتماعی اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر کاهش مشکلات هیجانی-رفتاری-اجتماعی نوآموزان پیش‌دبستانی [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 99-107]
 • مصاحبه انگیزشی اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر افزایش عزت نفس و امید به زندگی در افراد مبتلا به ایدز شهر اهواز [دوره 6، شماره 47، 1397، صفحه 41-54]
 • مطلوبیت اجتماعی اثربخشی آموزش هوش افزایی مبتنی بر نظریه هوش های چندگانه گاردنر بر مطلوبیت اجتماعی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دهم شهر اصفهان [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 11-21]
 • معیارهای غیرسنتی همسرگزینی پیش‌بینی گرایش جوانان به معیارهای غیرسنتی همسرگزینی بر اساس عوامل شکاف نسلی [دوره 4، شماره 41، 1395، صفحه 39-47]
 • معلمان رابطه سبک‌های مدیریت تعارض با استرس شغلی معلمان مدارس ابتدایی [دوره 3، شماره 38، 1394، صفحه 1-10]
 • معلمان زن رابطه هوش هیجانی و سرمایه روانشناختی با فرسودگی شغلی معلمان [دوره 5، شماره 43، 1396، صفحه 1-12]
 • معنا درمانی اثربخشی معنا درمانی بر مولفه‌های سلامت عمومی (اضطراب، افسردگی، نشانه‌های جسمانی و اختلال عملکرد اجتماعی) زنان دچار افسردگی پس از زایمان شهر تهران [دوره 5، شماره 45، 1396، صفحه 35-44]
 • معنویت درمانی اثربخشی آموزش معنویت درمانی مبتنی بر مثبت نگری بر میزان شادکامی و خوشبینی نوجوانان [دوره 3، شماره 36، 1394، صفحه 103-118]
 • مقایسه اجتماعی نقش علیّ مقایسه اجتماعی و تبلیغات در مدگرایی از طریق همسالان [دوره 4، شماره 42، 1395، صفحه 1-12]
 • مقایسه اجتماعی رابطه مقایسه اجتماعی و عزت نفس بر تصور بدن دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور اهواز [دوره 5، شماره 45، 1396، صفحه 71-81]
 • مکانیزمهای دفاعی مقایسه سبک زندگی، مکانیزمهای دفاعی و تاب آوری در زوجهای در آستانه طلاق و عادی شهر سوسنگرد [دوره 2، شماره 34، 1393، صفحه 37-56]
 • منبع کنترل کار نقش استرس شغلی و منبع کنترل کار در رضایت شغلی امدادگران اورژانس [دوره 2، شماره 31، 1393، صفحه 53-66]
 • مهارتهای اجتماعی اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی براضطراب اجتماعی دختران دوره متوسطه دوم شهرستان اهواز [دوره 5، شماره 43، 1396، صفحه 13-23]
 • مهارت های اجتماعی نقش واسطه ای مهارت های اجتماعی، هوش معنوی و خلاقیت در رابطه بین سن ورود به مدرسه با پیشرفت تحصیلی [دوره 6، شماره 49، 1397، صفحه 23-34]
 • مهارت‌های اجتماعی رابطه مهارت های اجتماعی، امیدواری و هوش معنوی با سلامت معنوی پرستاران [دوره 5، شماره 44، 1396، صفحه 33-43]
 • مهارت‌های اجتماعی تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر بهزیستی ذهنی، سازگاری بهداشتی و عملکرد اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 5، شماره 45، 1396، صفحه 1-10]
 • مهارت‌های اجتماعی تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر سلامت روان، کیفیت زندگی و سازگاری اجتماعی مادران دارای دانش‌آموز پسر کم‌توان ذهنی [دوره 5، شماره 46، 1396، صفحه 15-25]
 • مهارت‌های اجتماعی ‌تأثیر آموزش فلسفه به کودک بر تحمل ابهام و مهارت‌های اجتماعی [دوره 6، شماره 50، 1397، صفحه 45-55]
 • مهارت های شناختی- رفتاری اثر بخشی مهارت های شناختی - رفتاری بر صمیمیت زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز [دوره 3، شماره 38، 1394، صفحه 37-47]
 • مهارت‌های مثبت‌اندیشی اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی بر صمیمیت زناشویی، امیدواری و عملکرد اجتماعی خانواده [دوره 5، شماره 45، 1396، صفحه 11-21]
 • مولتیپل اسکلروزیس اثربخشی آموزش مبتنی بر بخشودگی بر تاب‌آوری و دلزدگی زناشویی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 6، شماره 47، 1397، صفحه 1-10]

ن

 • ناامنی شغلی شناسایی عوامل مؤثر بر نامرئی شدن کارکنان در دانشگاه پیام نور استان خوزستان [دوره 5، شماره 46، 1396، صفحه 47-59]
 • ناگویی خلقی رابطه نگرانی از تصویر بدنی،طرحواره های ناسازگار اولیه و ناگویی خلقی با اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 3، شماره 38، 1394، صفحه 61-80]
 • نشانه‌های جسمانی اثربخشی معنا درمانی بر مولفه‌های سلامت عمومی (اضطراب، افسردگی، نشانه‌های جسمانی و اختلال عملکرد اجتماعی) زنان دچار افسردگی پس از زایمان شهر تهران [دوره 5، شماره 45، 1396، صفحه 35-44]
 • نشخوار فکری اثربخشی شناخت درمانی بر نشخوار فکری، تنظیم هیجان و حل مساله اجتماعی در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری [دوره 6، شماره 50، 1397، صفحه 11-22]
 • نظریه انتخاب مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب و نظریه گاتمن بر افزایش صمیمیت زناشویی و کاهش تعارضات زناشویی در زنان متأهل [دوره 6، شماره 48، 1397، صفحه 33-44]
 • نظریه ذهن اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر کاهش مشکلات هیجانی-رفتاری-اجتماعی نوآموزان پیش‌دبستانی [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 99-107]
 • نظریه گاتمن مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب و نظریه گاتمن بر افزایش صمیمیت زناشویی و کاهش تعارضات زناشویی در زنان متأهل [دوره 6، شماره 48، 1397، صفحه 33-44]
 • نگرانی مقایسۀ اضطراب مرگ، رضایت از زندگی، نگرانی و امیدواری بین سالمندان معلول ساکن در خانواده و ساکن در سرای سالمندان [دوره 2، شماره 32، 1393، صفحه 81-98]
 • نگرانی از تصویر بدنی رابطه نگرانی از تصویر بدنی،طرحواره های ناسازگار اولیه و ناگویی خلقی با اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 3، شماره 38، 1394، صفحه 61-80]
 • نگرانی از قضاوت دیگران مقایسه مشکلات هیجانی، نگرانی از قضاوت دیگران و تاب آوری در افراد عادی و مبتلا به MS. [دوره 3، شماره 38، 1394، صفحه 93-107]
 • نگرش مذهبی تاثیر اعمال عمره مفرده بر نگرش مذهبی زائران شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان [دوره 3، شماره 38، 1394، صفحه 49-60]
 • نگرش مذهبی بررسی رابطه بنیان‌های اخلاقی و رضایت از زندگی کارکنان زن با آزمون نقش میانجی نگرش مذهبی و رفتار اجتماعی [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 51-64]
 • نگرش مسئولیت بررسی رابطه باورهای فراشناختی، نگرش مسئولیت پذیری و حمایت اجتماعی با وسواس در بین دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان رامهرمز در سال تحصیلی 94-1393 [دوره 6، شماره 47، 1397، صفحه 27-39]
 • نگرش نسبت به زندگی اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر احساس تنهایی و نگرش نسبت به زندگی دانش‌آموزان اول دبیرستان شهرستان شوش در سال تحصیلی 94-1393 [دوره 5، شماره 46، 1396، صفحه 87-99]
 • نگرش ها الگوی تحلیل مسیر روابط بین نوعدوستی، نگرش ها و باورها با رفتار اجتماعی مطلوب در بین دانشجویان دختر [دوره 6، شماره 48، 1397، صفحه 11-22]
 • نمایش درمانی اثربخشی نمایش درمانی بر مولفه‌های عاطفی، جسمی و روانی دلزدگی زناشویی در زنان [دوره 6، شماره 50، 1397، صفحه 35-44]
 • نوآموزان پیش‌دبستانی اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر کاهش مشکلات هیجانی-رفتاری-اجتماعی نوآموزان پیش‌دبستانی [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 99-107]
 • نوآوری سازمانی بررسی رابطه یادگیری سازمانی و خوداثربخشی خلاق با نوآوری سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی گری خلاقیت سازمانی [دوره 1، شماره 30، 1392، صفحه 65-78]
 • نوجوانی تاثیرگروه درمانی شناختی رفتاری، با میانجی گری حل مساله اجتماعی، بر افسردگی نوجوانان دختر دبیرستانی [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 77-87]
 • نوجوانان پیش‌بینی سلامت عمومی نوجوانان بر اساس حمایت اجتماعی ادراک‌شده و بلوغ اجتماعی [دوره 5، شماره 43، 1396، صفحه 55-64]
 • نوجوانان دختر رابطه بین تنظیم هیجانی و بازداری شناختی در گرایش رفتارهای پرخطر نوجوانان دختر شهر مشهد [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 123-136]
 • نوع دوستی مقایسه نوع دوستی، حس همدلی و مسؤولیت پذیری اجتماعی بین مشاوران زن و مرد [دوره 2، شماره 31، 1393، صفحه 105-116]

و

 • واژگان کلیدی: آموزش فرزندپروری مادران سرپرست خانوار اثربخشی آموزش فرزندپروری مادران سرپرست بر افزایش مولفه‌های رفتاری – هیجانی خودپنداره کودکان 8-12 ساله [دوره 5، شماره 46، 1396، صفحه 75-86]
 • واژگان کلیدی: باز آموزی اسنادی تاثیر بازآموزی اسنادی بر افسردگی دانش آموزان دوره ابتدایی [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 89-100]
 • واژگان کلیدی: درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی اثربخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر سازگاری میان فرهنگی دانشجویان بین المللی [دوره 2، شماره 33، 1393، صفحه 97-114]
 • واژگان کلیدی: رفتارهای پرخطر رابطه بین تنظیم هیجانی و بازداری شناختی در گرایش رفتارهای پرخطر نوجوانان دختر شهر مشهد [دوره 7، شماره 52، 1398، صفحه 123-136]
 • واژگان کلیدی: روان‌رنجورخویی رابطه روان‌رنجورخویی، انطباق‌پذیری و وظیفه‌شناسی اجتماعی با فرسودگی شغلی با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی سرسختی روان‌شناختی در کارکنان اقماری شرکت ملی حفاری ایران [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 43-54]
 • واژگان کلیدی: نوعدوستی الگوی تحلیل مسیر روابط بین نوعدوستی، نگرش ها و باورها با رفتار اجتماعی مطلوب در بین دانشجویان دختر [دوره 6، شماره 48، 1397، صفحه 11-22]
 • واژگان کلیدی: هوش‌هیجانی هوش هیجانی و قصد ترک شغل : نقش میانجی‌گری خشنودی شغلی و عاطفه مثبت [دوره 2، شماره 33، 1393، صفحه 81-96]
 • واژگان کلیدی: ویژگی های شخصیتی رابطه ویژگیهای شخصیتی، شادی و سلامت عمومی بارفتارهای اجتماعی مطلوب در بین دانشجویان شاهد و ایثارگر [دوره 3، شماره 36، 1394، صفحه 1-17]
 • واژه های کلیدی: استرس ادراک شده رابطه استرس ادراک شده، سخت رویی و شادکامی با میزان سازگاری اجتماعی در دانشجویان زن دانشگاه پیام نور [دوره 6، شماره 50، 1397، صفحه 83-94]
 • واژه های کلیدی: درمان مبتنی بر دلبستگی تأثیر مداخله مبتنی بر دلبستگی براختلالات ناشی از خوردن در دختران دارای اختلال پرخوری و چاق [دوره 1، شماره 29، 1392، صفحه 45-60]
 • واژه های کلیدی: کیفیت زندگی بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با عملکرد کاری در کارکنان با سطوح مختلف تحصیلات شرکت پتروشیمی فجر ماهشهر [دوره 4، شماره 39، 1395، صفحه 13-21]
 • واژه‌های کلیدی: مهارت های ارتباطی-شناختی رفتاری – صمیمیت زناشویی-تعارضات زناشویی اثربخشی رفتار درمانی بر افزایش صمیمیت بین زوجین [دوره 4، شماره 39، 1395، صفحه 59-66]
 • واقعیت درمانی اثربخشی خانواده درمانی به روش واقعیت درمانی بر ابعاد اجتماعی تعارضات و دلزدگی زناشویی زوجین [دوره 5، شماره 45، 1396، صفحه 45-55]
 • ویژگی‌های شخصیتی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و جهت‌گیری دینی با رفتارهای مطلوب انضباطی دانش‌آموزان پسر دبیرستانی [دوره 4، شماره 41، 1395، صفحه 13-23]
 • ویژگی‌های شخصیتی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با طرحواره ایثار در افراد داوطلب مدافع حرم [دوره 6، شماره 49، 1397، صفحه 73-86]
 • وسواس بررسی رابطه باورهای فراشناختی، نگرش مسئولیت پذیری و حمایت اجتماعی با وسواس در بین دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان رامهرمز در سال تحصیلی 94-1393 [دوره 6، شماره 47، 1397، صفحه 27-39]
 • وظیفه‌شناسی رابطه روان‌رنجورخویی، انطباق‌پذیری و وظیفه‌شناسی اجتماعی با فرسودگی شغلی با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی سرسختی روان‌شناختی در کارکنان اقماری شرکت ملی حفاری ایران [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 43-54]
 • وفاداری سازمانی رابطه ادراک عدالت سازمانی با رفتارهای شهروندی سازمانی: نقش میانجیگرانه وفاداری سازمانی [دوره 3، شماره 36، 1394، صفحه 31-44]

ه

 • هیجان خواهی پیش بینی رفتار رانندگی بر اساس کنترل اجتماعی و هیجان خواهی در رانندگان وسایل نقلیه عمومی برون شهری [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 79-88]
 • هیجان‌خواهی و آمادگی به اعتیاد رابطه علّی هویت سردرگم، خودکارآمدی و هوش اخلاقی با آمادگی به اعتیاد از طریق میانجی‌گری هیجان‌خواهی در دانشجویان پسر [دوره 5، شماره 45، 1396، صفحه 55-70]
 • هم بستگی ارزش خود بررسی رابطه شفقت خود، هوش معنوی و همبستگی ارزش خود با تنظیم هیجانی دانشجویان دانشگاه آزاد [دوره 4، شماره 42، 1395، صفحه 33-41]
 • همسالان نقش علیّ مقایسه اجتماعی و تبلیغات در مدگرایی از طریق همسالان [دوره 4، شماره 42، 1395، صفحه 1-12]
 • هویت سردرگم رابطه علّی هویت سردرگم، خودکارآمدی و هوش اخلاقی با آمادگی به اعتیاد از طریق میانجی‌گری هیجان‌خواهی در دانشجویان پسر [دوره 5، شماره 45، 1396، صفحه 55-70]
 • هویت ملی-اجتماعی تعیین روابط ساختاری بین سرمایه روانشناختی و هویت ملی-اجتماعی با میانجیگری فرهنگ شهروندی دانش‌آموزان دختر دوره دوم دبیرستان [دوره 7، شماره 51، 1398، صفحه 1-11]
 • هوش اجتماعی تحلیل رابطه بین هوش اجتماعی با سرمایه اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاه کاشان [دوره 5، شماره 44، 1396، صفحه 59-72]
 • هوش اجتماعی بررسی اثربخشی تئاتر پداگوژیک (تعلیم و تربیتی) بر هوش هیجانی و اجتماعی کودکان [دوره 6، شماره 48، 1397، صفحه 77-85]
 • هوش اخلاقی رابطه علّی هویت سردرگم، خودکارآمدی و هوش اخلاقی با آمادگی به اعتیاد از طریق میانجی‌گری هیجان‌خواهی در دانشجویان پسر [دوره 5، شماره 45، 1396، صفحه 55-70]
 • هوش فرهنگی رابطه هوش فرهنگی و هوش معنوی با خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه [دوره 3، شماره 36، 1394، صفحه 75-90]
 • هوش فرهنگی رابطه هوش فرهنگی با انزوای تحصیلی در بین دانشجویان غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه: نقش واسطه ای سازگاری تحصیلی [دوره 5، شماره 44، 1396، صفحه 83-92]
 • هوش معنوی رابطه هوش فرهنگی و هوش معنوی با خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه [دوره 3، شماره 36، 1394، صفحه 75-90]
 • هوش معنوی بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با خویشتن داری جنسی در دانشجویان مجرد [دوره 4، شماره 41، 1395، صفحه 1-12]
 • هوش معنوی بررسی رابطه شفقت خود، هوش معنوی و همبستگی ارزش خود با تنظیم هیجانی دانشجویان دانشگاه آزاد [دوره 4، شماره 42، 1395، صفحه 33-41]
 • هوش معنوی رابطه مهارت های اجتماعی، امیدواری و هوش معنوی با سلامت معنوی پرستاران [دوره 5، شماره 44، 1396، صفحه 33-43]
 • هوش معنوی نقش واسطه ای مهارت های اجتماعی، هوش معنوی و خلاقیت در رابطه بین سن ورود به مدرسه با پیشرفت تحصیلی [دوره 6، شماره 49، 1397، صفحه 23-34]
 • هوش معنوی شغلی طراحی و آزمون الگویی از تأثیر هوش معنوی شغلی بر عملکرد انطباقی با میانجی‌گری بهزیستی حرفه‌ای و خلاقیت سازمانی [دوره 2، شماره 33، 1393، صفحه 1-12]
 • هوش هیجانی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر آمادگی اعتیاد در دانشجویان پسر [دوره 1، شماره 29، 1392، صفحه 33-43]
 • هوش هیجانی بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با خویشتن داری جنسی در دانشجویان مجرد [دوره 4، شماره 41، 1395، صفحه 1-12]
 • هوش هیجانی رابطه هوش هیجانی،سازگاری اجتماعی و تمایزیافتگی با انعطاف پذیری کنشی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز [دوره 4، شماره 41، 1395، صفحه 61-72]
 • هوش هیجانی رابطه هوش هیجانی و سرمایه روانشناختی با فرسودگی شغلی معلمان [دوره 5، شماره 43، 1396، صفحه 1-12]
 • هوش هیجانی بررسی اثربخشی تئاتر پداگوژیک (تعلیم و تربیتی) بر هوش هیجانی و اجتماعی کودکان [دوره 6، شماره 48، 1397، صفحه 77-85]

ی

 • یادگیری خودتنظیمی اثربخشی آموزش مفاهیم یادگیری خودتنظیمی بر پرخاشگری و حل مساله اجتماعی دانش‌آموزان بیش‌فعال [دوره 6، شماره 50، 1397، صفحه 23-33]
 • یادگیری سازمانی بررسی رابطه یادگیری سازمانی و خوداثربخشی خلاق با نوآوری سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی گری خلاقیت سازمانی [دوره 1، شماره 30، 1392، صفحه 65-78]