تماس با ما

اهواز- اتوبان گلستان- میدان کارگر(فرهنگ شهر)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز- معاونت پژوهش و فن آوری

صندوق پستی:1915 تلفن:06133348387 فاکس:3348357

آدرس وب سایت:www.iauahvaz.ac.ir

پست الکترونیکی: social_psychology@iauahvaz.ac.ir


CAPTCHA Image