راهنمای نویسندگان

شرایط پذیرش مقاله

 1. مقاله قبلا در نشریه دیگری چاپ نشده باشد.
 2. مقاله در زمینه روانشناسی و برگرفته از یافته ­های پژوهشی باشد.
 3. مقاله بر اساس ضوابط زیر تنظیم شود:
 • نام نویسنده یا نویسندگان همراه با مشخصات هویتی، علمی و حرفه­ای ذکر شده باشد.
 • چکیده به دو زبان فارسی و انگلیسی دریک پارگراف با افعال گذشته شامل موضوع، هدف،نمونه،ابزار یافته های پژوهش، و نتیجه نهایی باشد و برای هرکدام یک صفحه ضمیمه شده باشد.
 • کلید واژگان به دو صورت فارسی و انگلیسی،متناسب با عنوان مقاله در پایین چکیده ها نوشته شود.
 • مقدمه: در مقدمه مبانی نظری، پیشینه، هدف(ها)، پرسش(ها)، و فرضیه­(ها)ی پژوهش (در صورت لزوم) ذکر شده باشد.
 • روش: در روش جامعه آماری، گروه نمونه مورد مطالعه، روش نمونه برداری، طرح پژوهش، ابزار پژوهش با ذکر قابلیت اعتبار  و پایایی آن و روش ­های تجزیه و تحلیل داده ها ارائه شده باشد.
 • نتایج: در نتایج یافته های، آماری، جدول ها به شکل دانشگاهی به طوری که(شماره و عنوان در بالای آن) و نمودارها(شماره و عنوان در زیر آن)درج شده باشد.
 • بحث و نتیجه­ گیری: نتیجه ­گیری، ترکیب و پیوند یافته های پژوهش با پیشینه پژوهشی و توضیح علل احتمالی تناقض­ ها ذکر شود.
 • منابع(شامل فارسی و لاتین): تنها منابعی ذکر شوند که در متن مقاله از آن ها استفاده  شده باشد. در تنظیم منابع ترتیب زیر رعایت شود:
 • برای کتاب: نام­ خانوادگی، نام نویسنده(نویسندگان)،سال انتشار،عنوان کتاب، محل چاپ و نشر.
 • برای مقاله: نام­ خانوادگی، نام نویسنده(نویسندگان)،سال انتشار،عنوان مقاله، نام نشریه­ای که مقاله در آن به چاپ رسیده است، شماره دوره نشریه و شماره صفحه ­های مقاله.
 • برای پایگاه اینترنتی:  نام­ خانوادگی، نام نویسنده(نویسندگان)،سال انتشار،عنوان مقاله، تاریخ بازدید به روز و ماه و سال و نشانی.
 • منابع مقالات در نشریه روان شناسی اجتماعی طبق فرمت APA  تنظیم می شود. بر این اساس لطفا نویسندگان محترم قسمت منابع را علاوه بر قرار دادن در انتهای مقاله، بصورت فایل endnote تنظیم و به همراه مقاله در سامانه بارگزاری و ارسال فرمایند.
 1. حداکثر حجم مقاله 5هزار کلمه حدودا 12 صفحهA4 باشد.
 2. فصل­نامه در رد یا اصلاح یا ویرایش مقاله آزاد است.
 3. اصطلاح­ های علمی و اسامی خاص مقاله یکسان­ سازی شود.
 4. مسئولیت محتوای علمی مقاله­ ها با نویسنده آن است.

نویسندگان و محققین محترم

 لازم است قبل از ارسال مقاله راهنمای نگارش مقاله را مطالعه نموده و مقالات خود را مطابق با آن ارسال نمایند

 یادآور می شویم مقالاتی که مطابق با راهنمای نگارش مقاله نباشد رد خواهد شد.