تعداد مقالات: 232
2. بررسی اثربخشی امید درمانی بر شادکامی کارکنان مرد

دوره 3، شماره 35، تابستان 1394، صفحه 1-14

اعظم محمدعلی نژاد؛ یوسفعلی عطار؛ منصور سودانی


3. اثربخشی مهارت های اجتماعی بر عزت نفس دانش آموزان دختر

دوره 2، شماره 34، بهار 1394، صفحه 1-16

ایمان نظری؛ محمد حسین پور؛ میرصلاح الدین عنایتی


4. طراحی و آزمون الگویی از تأثیر هوش معنوی شغلی بر عملکرد انطباقی با میانجی‌گری بهزیستی حرفه‌ای و خلاقیت سازمانی

دوره 2، شماره 33، زمستان 1393، صفحه 1-12

مرجان شمسی؛ عبدالزهرا نعامی؛ کیومرث بشلیده؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی؛ مراد یارولی پور


5. تاثیر آموزش هوش هیجانی بر تسهیل کار-خانواده و هوش هیجانی

دوره 2، شماره 32، پاییز 1393، صفحه 1-13

نجمه خواجه؛ عبد الزهرا نعامی؛ کیومرث بشلیده؛ اسماعیل هاشمی شیخ شبانی؛ غلام حسین مکتبی


8. بررسی وضعیت طلاق و عامل مرتبط با آن از دیدگاه زوجین متقاضی طلاق

دوره 1، شماره 30، بهار 1393، صفحه 1-19

محمدرضا تمنائی فر؛ اعظم منصوری نیک


9. رابطه ترد و پذیرش مادر با ویژگی های شخصیتی در دانشجویان

دوره 1، شماره 28، پاییز 1392، صفحه 1-15

راضیه صادقی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ نسرین ارشدی


12. رابطه سبک‌های مدیریت تعارض با استرس شغلی معلمان مدارس ابتدایی

دوره 3، شماره 38، بهار 1395، صفحه 1-10

شیوا ممیز؛ رضا نیاستی؛ سمیه ذاکر دولت آبادی؛ راضیه ذاکر دولت آبادی؛ زیبا شمس علی؛ جمال عاشوری


13. رابطه سبک‌های مدیریتی و سرمایه اجتماعی با سازگاری اجتماعی مدیران

دوره 4، شماره 39، تابستان 1395، صفحه 1-12

معصومه عبدالهی؛ علی اکبر پیرزاد؛ محمد علی روانبخش؛ ناصر شیرکوند؛ جمال عاشوری


14. کارآمدی آموزش معنویت مبتنی بر آموزه های اسلامی بر ارتقاء هوش عاطفی در دانشجویان

دوره 4، شماره 40، زمستان 1395، صفحه 1-16

محمد خالدیان؛ فرزانه امینی فر؛ فائزه پورقربان گورابی؛ مهران رشیدی


16. رابطه هوش هیجانی و سرمایه روانشناختی با فرسودگی شغلی معلمان

دوره 5، شماره 43، تابستان 1396، صفحه 1-12

مجید صدوقی؛ رینب زرجینی


20. الگوی ساختاری رابطه رهبری مخرب و استرس شغلی بارفتارهای انحرافی

دوره 5، شماره 46، بهار 1397، صفحه 1-13

علی مهداد؛ مایده ملک زاده


23. اثربخشی تصویرسازی بر افسردگی، اضطراب اجتماعی و کیفیت خواب دانشجویان

دوره 6، شماره 49، زمستان 1397، صفحه 1-10

ریحانه مقدسی؛ محسن گلپرور؛ حسین حسن آبادی