نویسنده = حسن احدی
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی سازگاری زناشویی بر اساس انتظارات زناشویی با نقش میانجی تعارض‌های زناشویی

دوره 7، شماره 51، تابستان 1398، صفحه 89-97

سیمین عمرانی؛ فرهاد جمهری؛ حسن احدی