نویسنده = منصور سودانی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی اثربخشی امید درمانی بر شادکامی کارکنان مرد

دوره 3، شماره 35، تابستان 1394، صفحه 1-14

اعظم محمدعلی نژاد؛ یوسفعلی عطار؛ منصور سودانی