نویسنده = میرصلاح الدین عنایتی
تعداد مقالات: 3
1. اثربخشی مهارت های اجتماعی بر عزت نفس دانش آموزان دختر

دوره 2، شماره 34، بهار 1394، صفحه 1-16

ایمان نظری؛ محمد حسین پور؛ میرصلاح الدین عنایتی


2. مقایسه فرهنگ سازمانی، هوش هیجانی و خودکا آمدی شغلی در کارکنان زن و مرد

دوره 1، شماره 28، پاییز 1392، صفحه 79-91

فاطمه سادات مرعشیان؛ فرح نادری؛ علیرضا حیدرئی؛ میرصلاح الدین عنایتی؛ پرویز عسگری