نویسنده = محمد منتخب یگانه
تعداد مقالات: 2
2. رابطه بین جو سازمانی اخلاقی، تبادل رهبر _ عضو و اعتبار اجتماعی ادراک شده با تعهد سازمانی

دوره 1، شماره 29، زمستان 1392، صفحه 61-73

محمد منتخب یگانه؛ سحر احمدی؛ مصطفی بهارلو؛ نسرین ارشدی