نویسنده = اعظم منصوری نیک
تعداد مقالات: 3
1. تبیین حمایت اجتماعی بر اساس صفات شخصیتی

دوره 3، شماره 37، زمستان 1394، صفحه 95-106

محمدرضا تمنائی فر؛ اعظم منصوری نیک


2. بررسی وضعیت طلاق و عامل مرتبط با آن از دیدگاه زوجین متقاضی طلاق

دوره 1، شماره 30، بهار 1393، صفحه 1-19

محمدرضا تمنائی فر؛ اعظم منصوری نیک


3. رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان

دوره 1، شماره 28، پاییز 1392، صفحه 31-39

محمدرضا تمنائی فر؛ حکیمه لیث؛ اعظم منصوری نیک