نویسنده = حسن پاشا شریفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساده و چندگانه ابعاد سرمایه روان شناختی با تلاش و عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 1، شماره 30، بهار 1393، صفحه 93-112

محمد حسین محبی نورالدین وند؛ منیجه شهنی ییلاق؛ حسن پاشا شریفی