نویسنده = حکیمه لیث
تعداد مقالات: 1
1. رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان

دوره 1، شماره 28، پاییز 1392، صفحه 31-39

محمدرضا تمنائی فر؛ حکیمه لیث؛ اعظم منصوری نیک