نویسنده = مجتبی امیری مجد
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس اضطراب اجتماعی و علائم وسواسی- اجباری

دوره 3، شماره 37، زمستان 1394، صفحه 31-46

سحر سنندجی؛ مجتبی امیری مجد؛ سعیده بزازیان