نویسنده = یوسفعلی عطاری
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود صمیمت اجتماعی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی زوج‌های ناسازگار

دوره 6، شماره 50، بهار 1398، صفحه 57-72

سیده زهرا علوی؛ عباس امان الهی؛ یوسفعلی عطاری؛ امین کرایی