نویسنده = مینا* شاه‌محمدی مهرجردی،
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی رویکرد خانواده درمانی بوئن بر دلبستگی هیجانی زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهرری

دوره 6، شماره 49، زمستان 1397، صفحه 61-71

مینا* شاه‌محمدی مهرجردی،؛ فریده دوکانه‌ای‌فرد؛ عبدالله شفیع‌آبادی