کلیدواژه‌ها = معلمان
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر رفتار جامعه‌پسند بر شادکامی معلمان

دوره 7، شماره 53، زمستان 1398، صفحه 1-12

حمزه احمدیان؛ مجید صفاری نیا؛ ستار صیدی


2. رابطه سبک‌های مدیریت تعارض با استرس شغلی معلمان مدارس ابتدایی

دوره 3، شماره 38، بهار 1395، صفحه 1-10

شیوا ممیز؛ رضا نیاستی؛ سمیه ذاکر دولت آبادی؛ راضیه ذاکر دولت آبادی؛ زیبا شمس علی؛ جمال عاشوری