کلیدواژه‌ها = مهارت‌های اجتماعی
تعداد مقالات: 4
1. ‌تأثیر آموزش فلسفه به کودک بر تحمل ابهام و مهارت‌های اجتماعی

دوره 6، شماره 50، بهار 1398، صفحه 45-55

پریناز بنیسی؛ حسن شمس اسفندآباد؛ سوزان امامی پور


2. تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر سلامت روان، کیفیت زندگی و سازگاری اجتماعی مادران دارای دانش‌آموز پسر کم‌توان ذهنی

دوره 5، شماره 46، بهار 1397، صفحه 15-25

علی رضا فرهنگ اصفهانی؛ میترا فرهنگ اصفهانی؛ سیده الهام مختاری یوسف‌آباد؛ طیبه عبادی؛ سارا حقیقت


4. رابطه مهارت های اجتماعی، امیدواری و هوش معنوی با سلامت معنوی پرستاران

دوره 5، شماره 44، پاییز 1396، صفحه 33-43

سحر امین الشریعه؛ نرجس خاتون ذبیحی حصاری؛ طیبه حسینی؛ فاخته ادیب؛ سارا حقیقت؛ معصومه عبدالهی