کلیدواژه‌ها = گرایش به روابط خارج از حیطه زناشویی
تعداد مقالات: 1
1. نقش امنیت هیجانی و کنش وری جنسی در گرایش زوجین به روابط خارج از حیطه زناشویی

دوره 3، شماره 35، تابستان 1394، صفحه 77-86

فرهاد محمدی مصیری؛ کبیر شریفی