کلیدواژه‌ها = نمایش درمانی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی نمایش درمانی بر مولفه‌های عاطفی، جسمی و روانی دلزدگی زناشویی در زنان

دوره 6، شماره 50، بهار 1398، صفحه 35-44

شیما شهرکی قدیمی؛ افسانه خواجوند خوشلی؛ جوانشیر اسدی