دوره و شماره: دوره 4، شماره 41، زمستان 1395 
2. رابطه ویژگی‌های شخصیتی و جهت‌گیری دینی با رفتارهای مطلوب انضباطی دانش‌آموزان پسر دبیرستانی

صفحه 13-23

حسین سلم آبادی؛ حسین چنارانی؛ سارا حقیقت؛ سحر امین الشریعه؛ حبیبه آزفنداک؛ زهرا عرب سالاری