دوره و شماره: دوره 4، شماره 42، بهار 1396، صفحه 1-120 
3. ارتباط جهت‌گیری اجتماعی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی با رفتار اخلاقی مدیران بانک‌ها

صفحه 23-31

حسین سلم آبادی؛ حوریه وطن خواه؛ فاطمه شریفی؛ شیوا ممیز؛ امیر آهنگری؛ ثمینه بهادری جهرمی