دوره و شماره: دوره 5، شماره 43، تابستان 1396، صفحه 1-87 
3. نقش فشار شغلی، جهت‌گیری مذهبی و جهت‌گیری اجتماعی در پیش‌بینی کیفیت زندگی مددکاران اجتماعی

صفحه 25-34

آمنه شاهنده؛ زهرا معمری؛ حمید حمیدفر؛ صدرا علی پور؛ ثمینه بهادری جهرمی؛ سهیلا پایان


7. مقایسه توجه، حافظه و حمایت اجتماعی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و عادی شهر تبریز

صفحه 65-76

سید محمود طباطبائی؛ راحله محمد زاده؛ اشرف کرمی؛ هانیه خرازی نوتاش