دوره و شماره: دوره 8، شماره 55، تابستان 1399، صفحه 1-151 
1. پیش بینی کننده های مصرف تریاک در نوجوانان: عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی

صفحه 1-14

حسن رضایی جمالویی؛ شیما منصوری فر؛ مهدی طاهری؛ سجاد امینی منش


7. تاثیر زوج درمانی مثبت‌نگر بر شادکامی زناشویی، صمیمت زناشویی و اضطراب اجتماعی زوجین متقاضی طلاق

صفحه 89-99

آزیتا بهجت؛ فاطمه محمدآبادی؛ المیرا اعزازی بجنوردی؛ حسین چنارانی؛ مهسا اسماعیلی