دوره و شماره: دوره 8، شماره 56، پاییز 1399، صفحه 1-147 
11. نقش میانجی تاب آوری در رابطه بین مثبت‌ نگری و بهزیستی‌ذهنی بیماران دیابتی

صفحه 123-135

رامین نیرومندی؛ مریم اکبری؛ حمزه احمدیان؛ عباس بخشی پور رودسری