دوره و شماره: دوره 9، ویژه نامه، بهار 1399، صفحه 1-309 
8. مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی و مدیریت خود به مربیان و والدین کودکان پیش دبستانی بر نظریه ذهن آنان

صفحه 87-100

مریم سلیمانی حمیدی نژاد؛ زهره موسی‌زاده؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ عبدالحسن فرهنگی


11. مقایسه حقوق شهروندی براساس اندیشه‌های حسن‌زاده آملی و سید حسین نصر

صفحه 125-144

محمدجواد عصاری؛ جهانبخش رحمانی؛ سید حسین واعظی؛ زهره سعادتمند


14. مقایسه اثربخشی امید درمانی و روان‌درمانی شناختی رفتاری بر اضطراب و خشم نوجوانان

صفحه 177-188

مهشید خلیلی دوآبی؛ کوروش گودرزی؛ جواد کریمی؛ مهدی روزبهانی