دوره و شماره: دوره 2، شماره 33، زمستان 1393 
1. طراحی و آزمون الگویی از تأثیر هوش معنوی شغلی بر عملکرد انطباقی با میانجی‌گری بهزیستی حرفه‌ای و خلاقیت سازمانی

صفحه 1-12

مرجان شمسی؛ عبدالزهرا نعامی؛ کیومرث بشلیده؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی؛ مراد یارولی پور


3. طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندهای درس ریاضی

صفحه 31-46

سعید قناعتی؛ آزاده حربی؛ مصطفی بهارلو؛ محمد منتخب یگانه